คอร์ดเพลง คอร์ดกีตาร์ เพลง องศาที่ต่างกัน (Ost. 2538 อัลเทอร์มาจีบ) – โพลี่แคท (Polycat)

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีตาร์ เพลง องศาที่ต่างกัน (Ost. 2538 อัลเทอร์มาจีบ)

บางเวลาไม่เคยจะคิดว่าชีวิตนี้จะพบกับเธอเป็นสิ่งดีดีที่ได้มาเจอกับความหมายคนคนหนึ่งได้พาชีวิตให้ข้ามเวลาที่หามานานและนั่นคือเธอคือความต้องการของหัวใจต่างกันเพียงองศาที่เราอยู่ อาจจะดูว่าเราห่างกันแต่ว่าคนบนฟ้าก็พาให้เรามาเจอกันและทำให้ฉัน ได้พบกับวันสวยงาม* อยากขอบคุณที่โลกสร้างเธอขึ้นมาให้ฉันได้พบเวลาที่สดใสหากความจริงถึงเธอจะอยู่แสนไกล……

คอร์ดกีตาร์ เพลง องศาที่ต่างกัน (Ost. 2538 อัลเทอร์มาจีบ)

เนื้อร้อง คอร์ดกีตาร์ เพลง องศาที่ต่างกัน (Ost. 2538 อัลเทอร์มาจีบ)

เนื้อ เพลง องศาที่ต่างกัน (Ost. 2538 อัลเทอร์มาจีบ)บางเวลาไม่เคยจะคิดว่าชีวิตนี้จะพบกับเธอ
เป็นสิ่งดีดีที่ได้มาเจอกับความหมาย
คนคนหนึ่งได้พาชีวิตให้ข้ามเวลาที่หามานาน
และนั่นคือเธอคือความต้องการของหัวใจต่างกันเพียงองศาที่เราอยู่ อาจจะดูว่าเราห่างกัน
แต่ว่าคนบนฟ้าก็พาให้เรามาเจอกัน
และทำให้ฉัน ได้พบกับวันสวยงาม* อยากขอบคุณที่โลกสร้างเธอขึ้นมา
ให้ฉันได้พบเวลาที่สดใส
หากความจริงถึงเธอจะอยู่แสนไกล
ก็ยังจะคอยส่งใจไปหาเธอ ไปหาเธอต่างกันเพียงองศาที่เราอยู่ อาจจะดูว่าเราห่างกัน
แต่ว่าคนบนฟ้าก็พาให้เรามาเจอกัน
และทำให้ฉัน ได้พบกับวันสวยงาม(*,*)

ศิลปิน โพลี่แคท (Polycat)

ฟังเพลง สบายๆ คอร์ดกีตาร์ เพลง องศาที่ต่างกัน (Ost. 2538 อัลเทอร์มาจีบ)