คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง หลบมาได้หม้าย กลับมาเป็นเหมือนเดิม – เบ้นหลักสาม

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง หลบมาได้หม้าย กลับมาเป็นเหมือนเดิม

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง หลบมาได้หม้าย กลับมาเป็นเหมือนเดิม

หลบมาได้หม้าย กลับมาเป็นเหมือนเดิม ทุกๆวันที่ฉันนั้นเพ้อออกไป หลบมาได้หม้ายกลับ มาเป็นเหมือนเดิม ท……

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง หลบมาได้หม้าย กลับมาเป็นเหมือนเดิม

คอร์ดกีต้าร คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง หลบมาได้หม้าย กลับมาเป็นเหมือนเดิม

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง หลบมาได้หม้าย กลับมาเป็นเหมือนเดิม

เนื้อ เพลง หลบมาได้หม้าย กลับมาเป็นเหมือนเดิมเนื้อ เพลง หลบมาได้หม้าย กลับมาเป็นเหมือนเดิมหลบมาได้หม้าย กลับมาเป็นเหมือนเดิม ทุกๆวันที่ฉันนั้นเพ้อออกไป หลบมาได้หม้ายกลับมาเป็นเหมือนเดิม ที่ๆเราสองคนเคยเดินร่วมทาง ฉันมันผิดเองที่เห็นเธอเป็นของตาย แต่สุดท้ายฉันนั้นไม่เหลือใคร คิดได้ก็สาย เธอนั้นมีใครใหม่ ต้องนั้งเจ็บใจปวดใจอยู่เรื่อยมาเธอก็รู้ ว่าฉันรักเธอ หมดทั้งหัวใจ และวันนี้ฉัน ขอได้หม้าย กลับมาเปนเหมือนเดิมหลบมาได้หม้าย กลับมาเป็นเหมือนเดิม ทุกๆวันที่ฉันนั้นเพ้อออกไป หลบมาได้หม้ายกลับมาเป็นเหมือนเดิมที่ๆเราสองคนเคยเดินร่วมทางสุดท้ายจะเป็นอย่างไรฉันนั้น ยังคงรักเธอ ขอเพียงให้เธอเปิดใจและรับฟัง ใจดวงนี้ยังรัก จะรักและยังจริงจัง ให้เธอได้ฟังว่าฉันนั้นรักเธอ เธอก็รู้ ว่าฉันรักเธอหมดทั้งหัวใจ และวันนี้ฉันขอได้หม้าย กลับมาเปนเหมือนเดิม หลบมาได้หม้าย กลับมาเป็นเหมือนเดิม ทุกๆวันที่ฉันนั้นเพ้อออกไป หลบมาได้หม้ายกลับมาเป็นเหมือนเดิมที่ๆเราสองคนเคยเดินร่วมทางที่ๆเราสองคนเคยเดินร่วมทาง คำร้องทำน้อง เบ้นหลักสาม

ศิลปิน เบ้นหลักสาม

ฟังเพลงออนไลน์ คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง หลบมาได้หม้าย กลับมาเป็นเหมือนเดิม