คอร์ดเพลง คอร์ดกี่ต้า เพลง ทะเล – เจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์

คอร์ดกี่ต้า เพลง ทะเล

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกี่ต้า เพลง ทะเล

INTRO : ฟ้า… เริ่มเป็นสีทองในวันหนึ่ง ตะวัน… เริ่มทอแสงเป็นประกาย ฮืม… ทุกชีวิตเริ่มวันใหม่ แสนสดใสในอุรา ใจหนอใจ สุขในฤทัยอีกครา * ทะเล…. โอ้ชีวิตเจ้าช่างงด……

คอร์ดกี่ต้า เพลง ทะเล

คอร์ดกีต้าร คอร์ดกี่ต้า เพลง ทะเล

เนื้อร้อง คอร์ดกี่ต้า เพลง ทะเล

เนื้อร้อง เพลง ทะเลINTRO :ฟ้า… เริ่มเป็นสีทองในวันหนึ่งตะวัน… เริ่มทอแสงเป็นประกาย ฮืม…ทุกชีวิตเริ่มวันใหม่ แสนสดใสในอุราใจหนอใจ สุขในฤทัยอีกครา * ทะเล…. โอ้ชีวิตเจ้าช่างงดงาม ทะเล…. ให้ชีวิตที่สดใส สุขใจอยู่ทุกวัน (ดนตรี)ฟ้า… เปลี่ยนเป็นสีทองในยามเย็นตะวัน… เจ้าทอแสงเป็นประกาย ฮืม…โอ้นกน้อยเจ้าลอยลม แสงลาลับเจ้ากลับรังใจหนอใจ สุขในฤทัยอีกครั้ง(ซ้ำ * ) (โอ้จันทร์ส่องลงน้ำ ในยามนั้น ประกายแสงแลจันทร์ ยิ่งสดใส ทะเลหลับรับแสง เป็นประกาย ยิ่งพาให้สุขใจที่ได้แล)โอ้นกน้อยเจ้าลอยลม แสงแลลับเจ้ากลับรังใจหนอใจ สุขในฤทัยอีกครั้ง(ซ้ำ * )(ดนตรี)

ศิลปิน เจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์

ฟังเพลงใหม่ คอร์ดกี่ต้า เพลง ทะเล

, , , , , , ,