คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง ผ่านตา – แดน วรเวช ดานุวงศ์ (DAN)

คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง ผ่านตา

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง ผ่านตา

มีอะไรอะไรที่มันผ่านตามีอะไรที่มันผ่านมาผ่านไป ไม่ซ้ำกันสิ่งที่สวยงามใครก็ต้องการจะเห็นอะไรอะไรที่สะดุดตาคงเป็นธรรมดาที่ต้องเหลือบดูและเหลียวมองก็แค่มองผ่าน ไม่ได้ต้องการซ่อนเร้นคนโน้นก็ดูเข้าที คนนี้ก็ดูน่ารักกว่าแต่ละองศามันมีอะไรที่น่ามองเป็นดังอาหารตา แค่สายตาที่ลิ้มลองเธออย่าเดือดร้อนไม่ได้กำลังจะนอกใจก็ฉันแค่มองผ่านตา ไม่เคยแวะไปช……

คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง ผ่านตา

คอร์ดกีต้าร คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง ผ่านตา

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง ผ่านตา

เนื้อร้อง เพลง ผ่านตามีอะไรอะไรที่มันผ่านตา
มีอะไรที่มันผ่านมาผ่านไป ไม่ซ้ำกัน
สิ่งที่สวยงามใครก็ต้องการจะ
เห็นอะไรอะไรที่สะดุดตา
คงเป็นธรรมดาที่ต้องเหลือบดูและเหลียวมอง
ก็แค่มองผ่าน ไม่ได้ต้องการซ่อนเร้นคนโน้นก็ดูเข้าที คนนี้ก็ดูน่ารักกว่า
แต่ละองศามันมีอะไรที่น่ามอง
เป็นดังอาหารตา แค่สายตาที่ลิ้มลอง
เธออย่าเดือดร้อนไม่ได้กำลังจะนอกใจก็ฉันแค่มองผ่านตา ไม่เคยแวะไปชื่นชม
รู้ตัวดี ว่ามันผิด ไม่มีสิทธิ์สับสน
ก็ฉันมีเธอข้างกาย รักกันไปแค่สองคน
และไม่เคยคิดมีใครอีกคนให้วุ่นวาย
ต่อให้มองใครแต่ใช้หัวใจกับเธอใครเป็นใครเป็นใครก็แค่อยากรู้
เจตนาก็แค่เผื่อดูเผื่อเจอคนรู้จัก
ไม่ได้ต้องการจะหาคนใหม่แทนเธอ
และฉันยินดีที่ได้เกิดมา
และได้ใช้ทุกวันเวลาหมดไปพร้อมพร้อมเธอ
ที่ฉันรักเธอไม่ใช่บังเอิญผ่านตาซ้ายก็ดูเข้าที ขวาก็ดูน่ารักกว่า
แต่ละองศามันมีอะไรที่น่ามอง
เป็นดังอาหารตา แค่สายตาที่ลิ้มลอง
เธออย่าเดือดร้อนไม่ได้กำลังจะนอกใจฉันแค่มองผ่านตา ไม่เคยแวะไปชื่นชม
รู้ตัวดี ว่ามันผิด ไม่มีสิทธิ์สับสน
ก็ฉันมีเธอข้างกาย รักกันไปแค่สองคน
และไม่เคยคิดมีใครอีกคนให้วุ่นวาย
ต่อให้มองใครแต่ใช้หัวใจกับเธอ
ฉันแค่มองผ่านตา ไม่เคยแวะไปชื่นชม
รู้ตัวดี ว่ามันผิด ไม่มีสิทธิ์สับสน
ก็ฉันมีเธอข้างกาย รักกันไปแค่สองคน
และไม่เคยคิดมีใครอีกคนให้วุ่นวาย
ต่อให้มองใครแต่ใช้หัวใจกับเธอ
ที่ฉันรักเธอไม่ใช่บังเอิญผ่านตา

ศิลปิน แดน วรเวช ดานุวงศ์ (DAN)

ฟังเพลงสด คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง ผ่านตา

, , , , , , ,