คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง เมื่อใดฉันไร้รัก – อิทธิ พลางกูร

คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง เมื่อใดฉันไร้รัก

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง เมื่อใดฉันไร้รัก

: เมื่อใดเสือไม่รักป่า เมื่อใดหญ้าไม่รักดิน เมื่อใดน้ำหยุดไหลริน เมื่อนั้นฉันสิ้นรักเธอ เมื่อใดงูไม่หวงไข่ เมื่อใดนกไม่ละเมอ เมื่อใดไร้ไก่ขันเก้อ เมื่อนั้นเธอไร้ฉันแ……

คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง เมื่อใดฉันไร้รัก

คอร์ดกีต้าร คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง เมื่อใดฉันไร้รัก

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง เมื่อใดฉันไร้รัก

เนื้อ เพลง เมื่อใดฉันไร้รักเนื้อ เพลง เมื่อใดฉันไร้รัก :เมื่อใดเสือไม่รักป่า เมื่อใดหญ้าไม่รักดินเมื่อใดน้ำหยุดไหลริน เมื่อนั้นฉันสิ้นรักเธอ เมื่อใดงูไม่หวงไข่ เมื่อใดนกไม่ละเมอเมื่อใดไร้ไก่ขันเก้อ เมื่อนั้นเธอไร้ฉันแน่นอน* ตราบทิวาไร้ สุรีย์ ตราบราตรีไร้ศศิธรตราบหิมาลัยโยกคลอน ตราบนั้นฉันจะร้างลา** เมื่อใดมดลืมน้ำตาล เมื่อใดบ้านลืมหลังคาเมื่อใดลมไม่พัดพา เมื่อนั้นฉันหยุดรักเธอInstru : ( ซ้ำ *, ** )Instru :

ศิลปิน อิทธิ พลางกูร

ฟังเพลง online คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง เมื่อใดฉันไร้รัก

, , , , , , ,