คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร เพลง หลีกทาง – อิทธิ พลางกูร

คอร์ดกีต้าร เพลง หลีกทาง

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าร เพลง หลีกทาง

INTRO : ในวันที่เธอจะไป ฝืนหัวใจด้วยความยากเย็น ข้างในนั้นซ่อนเร้น ยิ้มให้เธอแต่ก็เสียใจ ไม่เคยรู้เลยจริง ๆ รักของเราไม่มีความหมาย เหลือเพียงทางสุดท้าย แม้เสียใจแต่ก็ต้องทำ * จะยอมเข้าใจทุกอย่าง เมื่อเธอต……

คอร์ดกีต้าร เพลง หลีกทาง

คอร์ดกีต้าร คอร์ดกีต้าร เพลง หลีกทาง

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าร เพลง หลีกทาง

เนื้อร้อง เพลง หลีกทางINTRO :ในวันที่เธอจะไป ฝืนหัวใจด้วยความยากเย็นข้างในนั้นซ่อนเร้น ยิ้มให้เธอแต่ก็เสียใจไม่เคยรู้เลยจริง ๆ รักของเราไม่มีความหมายเหลือเพียงทางสุดท้าย แม้เสียใจแต่ก็ต้องทำ* จะยอมเข้าใจทุกอย่าง เมื่อเธอต้องการจะไป ไม่อยากให้เธอหนักใจ ไม่เป็นไรขอเธออย่าห่วงฉัน ทุกอย่างฉันทำเพื่อเธอ แต่เธอไม่เห็นค่าความผูกพัน ถ้าหากต้องการอย่างนั้น ก็จนใจฉันคงต้องยอมหลีกทาง(ดนตรี)จะเก็บภาพวันเก่า ๆ แม้ว่าเธอไม่รักต่อไปไม่โกรธแค้นโทษใคร ไม่เต็มใจแต่ไม่ขวางทาง(ซ้ำ *)ทุกอย่างฉันทำเพื่อเธอ แต่เธอไม่เห็นค่าความผูกพันถ้าหากต้องการอย่างนั้น ก็จนใจฉันคงต้องยอมหลีกทาง(ดนตรี) (..?til fade)

เจ้าของผลงานเพลง อิทธิ พลางกูร

ฟังเพลง online คอร์ดกีต้าร เพลง หลีกทาง

, , , , , , ,