คอร์ดเพลง คอร์ด เพลง พรานล่อเนื้อ – สุเมธ แอนด์ เดอะปั๋ง

คอร์ด เพลง พรานล่อเนื้อ

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ด เพลง พรานล่อเนื้อ

| | | | | ,| | | | | เจ้า ยักคิ้ว ให้พี่ เจ้ายิ้มในทีเหมือนเจ้าจะมี รัก อารมณ์ ยั่วเรียมให้เหงา มิใช่เจ้า ชื่นชม อกเรียมก็ตรม ตรมเพราะคม ตาเจ้า ……

คอร์ด เพลง พรานล่อเนื้อ

คอร์ดกีต้าร คอร์ด เพลง พรานล่อเนื้อ

เนื้อร้อง คอร์ด เพลง พรานล่อเนื้อ

เนื้อร้อง เพลง พรานล่อเนื้อเนื้อร้อง เพลง พรานล่อเนื้อ | | | | | ,| | | | |เจ้า ยักคิ้ว ให้พี่ เจ้ายิ้มในทีเหมือนเจ้าจะมี รัก อารมณ์ยั่วเรียมให้เหงา มิใช่เจ้า ชื่นชม อกเรียมก็ตรม ตรมเพราะคม ตาเจ้าเรียม พะวัก พะวง เรียมคิดทะนง แล้วเรียมก็คง หลงตายเปล่า
b9
ดังพรานล่อเนื้อ เงื้อแล้วเล็ง เพ่งเอา ยั่วใจให้เมา เมาแล้วยิง นั้นแล* น้าว ศร เล็ง เพ่ง เอา ทุกสิ่ง หากเจ้าหมายยิง ก็ ยิง ซิแม่ ยิง อกเรียมสัก แผล เงื้อแล้วแม่ อย่าแปร อย่าเปลี่ยนใจ …เรียม เจ็บช้ำอุรา เจ้าเงื้อ เจ้าง่า แล้วเจ้าก็ล่า ถอย ทันใด
b9
เจ็บปวดหนักหนา เงื้อแล้วรา เลิกไป เจ็บยิ่งสิ่งใด ไยมิยิง พี่เอยInstru | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | b9 | | | | | | |
| | | | | | | | | b9 | |
( * ) ไยมิยิงพี่เอย ไยมิยิงพี่เอย ไยมิยิงพี่เอย โอ..โอ..โอ.. ไยมิยิงพี่เอย….

ศิลปิน สุเมธ แอนด์ เดอะปั๋ง

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง คอร์ด เพลง พรานล่อเนื้อ

, , , , , , ,