คอร์ดเพลง คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง เคยตายมาแล้ว – วายน้อตเซเว่น (ynot7)

คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง เคยตายมาแล้ว

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง เคยตายมาแล้ว

/ ถ้าหากเธอเห็น ฉันเหมือนคนไม่แคร์อะไร แหละมีชีวิต แขวนไว้บนเส้นด้ายอย่างนี้ ที่ประชดใช้ชีวิต ทำตัวแบบเสี่ยงตาย ก็จงอย่าถาม ว่าทำไม ฉันทำแบบนี้ ……

คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง เคยตายมาแล้ว

คอร์ดกีต้าร คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง เคยตายมาแล้ว

เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง เคยตายมาแล้ว

เนื้อ เพลง เคยตายมาแล้วเนื้อ เพลง เคยตายมาแล้ว/ถ้าหากเธอเห็น ฉันเหมือนคนไม่แคร์อะไรแหละมีชีวิต แขวนไว้บนเส้นด้ายอย่างนี้ที่ประชดใช้ชีวิต ทำตัวแบบเสี่ยงตายก็จงอย่าถาม ว่าทำไม ฉันทำแบบนี้* ก็ไม่เห็นมีอะไร ให้กลัวต่อไปผ่านมาแล้ว เรื่องร้ายแรงกว่านี้..** เคยตายมาแล้ว เธอรู้ไว้เลยเคยตายมาแล้ว เพราะคนคนหนึ่งที่เธอเคยทอดทิ้งกันไป*** เธอทำให้ฉันตายด้าน มานานเธอทำให้ฉันไร้ความ รู้สึกอยู่ไปก็เหมือนตายเกือบลืมขอบใจ ที่เธอยังหวังดีต่อกันแต่ในวันนั้น ฉันว่าเธอ ไม่ใช่แบบนี้ก็คงสาย สายไปแล้ว ที่เธอจะห่วงฉันแต่จะอย่างไร ฉันก็คงไม่ตายอีกที
*, **,***,***

ผลงานเพลง วายน้อตเซเว่น (ynot7)

ฟังเพลงฟรี คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง เคยตายมาแล้ว