คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง ความจริงใจบ่ได้ช่วยอ้ายเลย – ศักดา คำพิมูล

คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง ความจริงใจบ่ได้ช่วยอ้ายเลย

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง ความจริงใจบ่ได้ช่วยอ้ายเลย

ความจริงใจบ่ช่วยอ้ายเลยศักดา คำพิมูล ..อ้ายทุ่มสุดตัว ถวายหัวใจ ฮักน้องหลายจึงตั้งใจเป็นแฟนที่ดี ดิ้นรนทำทุกทางสร้างฝัน ฝ่าขวางหนามด้วยแรงที่มี หวังว่าความดีสิซื้อใจน้อง แต่แล้วความฝันก็พลันว่างเปล่า ……

คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง ความจริงใจบ่ได้ช่วยอ้ายเลย

คอร์ดกีต้าร คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง ความจริงใจบ่ได้ช่วยอ้ายเลย

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง ความจริงใจบ่ได้ช่วยอ้ายเลย

เนื้อร้อง เพลง ความจริงใจบ่ได้ช่วยอ้ายเลยความจริงใจบ่ช่วยอ้ายเลยศักดา คำพิมูล..อ้ายทุ่มสุดตัว ถวายหัวใจฮักน้องหลายจึงตั้งใจเป็นแฟนที่ดีดิ้นรนทำทุกทางสร้างฝันฝ่าขวางหนามด้วยแรงที่มีหวังว่าความดีสิซื้อใจน้องแต่แล้วความฝันก็พลันว่างเปล่าน้องเจอเขาฮักของเราถึงคราวต้องหมองอ้ายถูกลดหมดความสำคัญแล้วน้องก็ปันใจให้เขาครองใจฮักจริงจึงนองไปด้วยน้ำตา** ความจริงใจบ่ซอยอีหยังอ้ายเลยเสียแฮงที่เคยภักดีกับน้องเรื่อยมาความจริงใจบ่ได้ซอยอีหยังอ้ายเลยฮักจึงลงเอ๋ยแบบหมดความหมายไร้ค่าหมดทั้งชีวิตที่ทำให้คิดเพื่อฮักแก้วตาสุดท้ายได้แค่รู้ว่าความจริงใจพาอ้ายมาเสียใจอุตสาห์ทุ่มเทฮักเจ้าคนเดียวบ่แลเหลียวสายตาไปมองหาใครผลักตัวเองให้ดีกว่าเคยทำชดเชยจุดที่ด้อยไปแต่ผลของความตั้งใจได้เพียงน้ำตา

เจ้าของผลงานเพลง ศักดา คำพิมูล

ฟังเพลง สบายๆ คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง ความจริงใจบ่ได้ช่วยอ้ายเลย

, ,