คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง จืด – ป๊อบ ปองกูล

คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง จืด

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง จืด

อยู่มาก็นาน จนความหวานเริ่มจืดหมดมุกจะเอาใจ ไม่ว่าจะทำอะไรก็ขัดใจไปซะทุกอย่างก่อนเคยเห็นดี แต่วันนี้เห็นต่างก่อนที่ยอมกันทุกอย่างเหตุใดวันนี้ ไม่เข้าใจกันเหมือนเดิม* เกิดปัญหาคาใจระหว่างเธอกับฉันอาจเพราะว่าเรา ไม่ค่อยได้บอกกันว่ารักกันเท่าไหร่ และยังรักกันอยู่ไหม** มองฉันหน่อย ช่วยมองฉันก่อนคิดถึงวันที่ดีเมื่อก่อน ที่เราเคยมีและบอกฉันท……

คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง จืด

คอร์ดกีต้าร คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง จืด

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง จืด

เนื้อ เพลง จืดอยู่มาก็นาน จนความหวานเริ่มจืด
หมดมุกจะเอาใจ ไม่ว่าจะทำอะไร
ก็ขัดใจไปซะทุกอย่าง
ก่อนเคยเห็นดี แต่วันนี้เห็นต่าง
ก่อนที่ยอมกันทุกอย่าง
เหตุใดวันนี้ ไม่เข้าใจกันเหมือนเดิม* เกิดปัญหาคาใจระหว่างเธอกับฉัน
อาจเพราะว่าเรา ไม่ค่อยได้บอกกัน
ว่ารักกันเท่าไหร่ และยังรักกันอยู่ไหม** มองฉันหน่อย ช่วยมองฉันก่อน
คิดถึงวันที่ดีเมื่อก่อน ที่เราเคยมี
และบอกฉันที ว่ารักเรายังอยู่
ฉันช่วยวาง และเธอช่วยปล่อย
เพียงก้าวเดียวถ้าเรายอมถอย ก็คงพอดี
อยากให้พรุ่งนี้ เรายังรักกันเหมือนเดิมไม่เคยต้องการ จะมองหาทางอื่น
ไม่เคยต้องการใคร เข้ามาแทนที่เธอ
เธอยังคงเป็นเหมือนทุกอย่าง
แค่เธอเข้าใจ และยอมฟังฉันบ้าง
ไม่อยากให้เราต้องห่าง
เมื่อใจยังรัก ยังต้องการกันเหมือนเดิม(*,**,**)

ผลงานเพลง ป๊อบ ปองกูล

ฟังเพลง ยูทูป คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง จืด

, , , , , , ,