คอร์ดเพลง คอร์ดกี่ต้า เพลง เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน – คาราบาว (Carabao)

คอร์ดกี่ต้า เพลง เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกี่ต้า เพลง เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

INTRO:/ * เดินไปด้วยกันนะเราเดินไปด้วยกันพร้อมเพรียง จับมือกันร้อยเรียง ส่งเสียงว่าเรารักกัน ร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว กลมเกลียวสมานฉันท์ มุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน ไม่หวั่นเหนื่อยกายและใจ ** ยึดมั่นซื่อสัตย……

คอร์ดกี่ต้า เพลง เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

คอร์ดกีต้าร คอร์ดกี่ต้า เพลง เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

เนื้อร้อง คอร์ดกี่ต้า เพลง เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

เนื้อร้อง เพลง เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินINTRO:/* เดินไปด้วยกันนะเราเดินไปด้วยกันพร้อมเพรียงจับมือกันร้อยเรียง ส่งเสียงว่าเรารักกันร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกลมเกลียวสมานฉันท์ มุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันไม่หวั่นเหนื่อยกายและใจ ** ยึดมั่นซื่อสัตย์สุจริต เสียสละแม้ชีวิตให้ได้ จงรักภักดีต่อชาติไทย เทิดไว้ซึ่งองค์ราชันย์ องค์ราชันย์*** เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินอันอบอุ่นสุขสันต์ทำแต่ความดีทุกเมื่อเชื่อวันยึดมั่นรู้รักสามัคคี เผ่าไทย เผ่าไทยโห่…ฮิ้ว โห่…ฮิ้ว โห่…ฮิ้ว**** ป๋าเปรมมาแล้ว มาชวนพี่น้องสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อแผ่นดินป๋าเปรมห่วงใย แผ่นดินไทยไปทั่วถิ่นมาร่วมตอบแทนแผ่นดินกันเถิดพี่น้องชาวไทย(ซ้ำ ****)SOLO:/(ซ้ำ *, **, ***)

ศิลปิน คาราบาว (Carabao)

ฟังเพลง สบายๆ คอร์ดกี่ต้า เพลง เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

, , ,