คอร์ดเพลง คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง เก็บไว้ – รัดเกล้า อามระดิษ

คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง เก็บไว้

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง เก็บไว้

บอกกับใจเวลาที่เธอชิดใกล้ตอบคำถามความจริงที่ใจรู้อยู่มีใครแอบข้างในคิดดู อยากรู้ไหมคงเป็นรักที่ทำให้ใจเราสั่นเก็บเอาไว้มันคงไม่มีทางหายไปหากมองสายตา ฉันเองข้างในเราคงมีอะไรตรงกัน*เธอคนเดียวคือคนที่ตัวฉันพอใจและไม่เคยเจอใครที่เข้ากันผ่านเพียงสายตา ก็ยังไหวหวั่นเธอเท่านั้นที่ฉันเฝ้ารอ**ไม่อยากให้รู้เพราะ (ก็) กลัวว่าฝันจะเปลี่ยนไปขอเ……

คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง เก็บไว้

คอร์ดกีต้าร คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง เก็บไว้

เนื้อร้อง คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง เก็บไว้

เนื้อ เพลง เก็บไว้บอกกับใจเวลาที่เธอชิดใกล้
ตอบคำถามความจริงที่ใจรู้อยู่
มีใครแอบข้างในคิดดู อยากรู้ไหม
คงเป็นรักที่ทำให้ใจเราสั่น
เก็บเอาไว้มันคงไม่มีทางหายไป
หากมองสายตา ฉันเองข้างใน
เราคงมีอะไรตรงกัน*เธอคนเดียวคือคนที่ตัวฉันพอใจ
และไม่เคยเจอใครที่เข้ากัน
ผ่านเพียงสายตา ก็ยังไหวหวั่น
เธอเท่านั้นที่ฉันเฝ้ารอ**ไม่อยากให้รู้
เพราะ (ก็) กลัวว่าฝันจะเปลี่ยนไป
ขอเพียงมีสายตา ของความเข้าใจ ที่ให้กัน
ไม่อยากให้รู้
ว่าฉันเองยังต้องการมีเธอข้างกาย
ตราบที่ฉันยังคงเดินก้าวไป
ขอได้ไหม ถ้าฉันจะมีเธอคิดฉันเองก็ยังนึกหวั่น
โปรดเถิดฝัน ขอเพียงอย่าทำให้เธอหายไป
ฉันขอยอมเก็บมันไว้ภายใน
ฝากเธอไป ผ่านเพียงสายตา(*,**)ไม่อยากให้รู้ก้กลัวว่าฝันจะเปลี่ยนไป
ขอเพียงมีสายตา ของความเข้าใจที่ให้กัน
ไม่อยากให้รู้
ว่าฉันเอง ยังต้องการมีเธอข้างกาย
ตราบที่ฉันยังคงเดินก้าวไป
ขอได้ไหม ถ้าฉันจะมีเธอ
ไม่อยากให้รู้
ว่าฉันเองยังต้องการมีเธอข้างกาย
ตราบที่ฉันยังคงเดินก้าวไป
ขอได้ไหม ถ้าฉันจะมีเธอ

รวมผลงานเพลง รัดเกล้า อามระดิษ

ฟังเพลง mp3 คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง เก็บไว้

, , , , , , ,