คอร์ดเพลง คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง ค่านิยม 12 ประการ – คสช

คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง ค่านิยม 12 ประการ

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง ค่านิยม 12 ประการ

คำร้อง โดย พันเอก สมศักดิ์ เตียสุวรรณทำนอง/เรียบเรียงเสียงประสาน โดย ร้อยเอก สุระชัย ถวิลไพรขับร้อง โดย นางสาว กฤติญา สาริกาจัดทำโดย กองดุริยางค์ทหารบก: หนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สองซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้ ……

คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง ค่านิยม 12 ประการ

คอร์ดกีต้าร คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง ค่านิยม 12 ประการ

เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง ค่านิยม 12 ประการ

เนื้อร้อง เพลง ค่านิยม 12 ประการคำร้อง โดย พันเอก สมศักดิ์ เตียสุวรรณ
ทำนอง/เรียบเรียงเสียงประสาน โดย ร้อยเอก สุระชัย ถวิลไพร
ขับร้อง โดย นางสาว กฤติญา สาริกา
จัดทำโดย กองดุริยางค์ทหารบกเนื้อร้อง เพลง ค่านิยม 12 ประการ:หนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์สองซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้สามกตัญญู พ่อแม่ สุดหัวใจสี่มุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพียรวิชาห้ารักษา วัฒนธรรม ประจำชาติหกไม่ขาด ศีลธรรม ศาสนาเจ็ดเรียนรู้ อธิปไตย ของประชาแปดรักษา วินัย กฏหมายไทยเก้าปฏิบัติ ตามพระ ราชดำรัสสิบไม่ขาด พอเพียง เลี้ยงชีพได้สิบเอ็ดต้อง เข้มแข็ง ทั้งกายใจสิบสองไซร้ คิดอะไร ให้ส่วนรวมInstru:(ซ้ำทั้งเพลง)Outro:

ผลงานเพลง คสช

Related Posts

ฟังเพลงสด คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง ค่านิยม 12 ประการ

, , , , , , ,