คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ เพลง เชือกบางบาง – พีทูวอร์ชิป (P2Warship)

คอร์ดกีต้าร์ เพลง เชือกบางบาง

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าร์ เพลง เชือกบางบาง

เธอ ไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ใด ในวันนี้มีใครหรือไม่ อยากให้รู้ว่าใจของฉันยังมีแค่…เธอสิ่งดี ๆ ที่มีให้กัน ความผูกพันที่เคยให้เธอในวันนี้เมื่อเราไม่เจอก็ไม่ได้แปลว่าหายไป* เหมือนมีเชือกบาง บางมัดเธอเอาไว้เหมือนมีเชือกบาง บางคอยมัดที่ใจเหมือนมีเชือกบาง บางมัดเธอเอาไว้ กับใจ……ใจของฉัน……** ฉันยังคงรัก….อยู่ แม้จะรู้เรื่องเรานั้นเป็……

คอร์ดกีต้าร์ เพลง เชือกบางบาง

คอร์ดกีต้าร คอร์ดกีต้าร์ เพลง เชือกบางบาง

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าร์ เพลง เชือกบางบาง

เนื้อร้อง เพลง เชือกบางบางเธอ ไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ใด ในวันนี้มีใครหรือไม่
อยากให้รู้ว่าใจของฉันยังมีแค่…เธอ
สิ่งดี ๆ ที่มีให้กัน ความผูกพันที่เคยให้เธอ
ในวันนี้เมื่อเราไม่เจอก็ไม่ได้แปลว่าหายไป* เหมือนมีเชือกบาง บางมัดเธอเอาไว้
เหมือนมีเชือกบาง บางคอยมัดที่ใจ
เหมือนมีเชือกบาง บางมัดเธอเอาไว้ กับใจ……ใจของฉัน……** ฉันยังคงรัก….อยู่ แม้จะรู้เรื่องเรานั้นเป็นอย่างไร
ฉันยังไม่ทิ้ง….ไป ไม่มีใครทำลายเชือกเราเส้นนี้
จบไปแล้ว…..ก็รู้ดี แต่ยังมี….ความปรารถนาดี…..ให้เธอ……ไม่เคยเปลี่ยนฉัน ยังไม่รู้อีกนานเท่าไหร่ อาจรอจนหมดลมหายใจ
ที่มันคงอาจทำให้ฉันได้ลืมภาพเธอ
ในวันนี้เราไม่พบกัน ได้แต่หวังให้เธอพบเจอ
ใครก็ตามที่ปกป้องเธอดูแล…หัวใจ…(ซ้ำ * , **)(ซ้ำ **)

เจ้าของผลงานเพลง พีทูวอร์ชิป (P2Warship)

ฟังเพลงฟรี คอร์ดกีต้าร์ เพลง เชือกบางบาง