คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร เพลง ท่ามกลาง – พาราด็อก (Paradox)

คอร์ดกีต้าร เพลง ท่ามกลาง

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าร เพลง ท่ามกลาง

ท่ามกลาง อากาศร้อนท่ามกลาง ความโหดร้ายท่ามกลาง ความวุ่นวายมากมาย รอยแตกร้าวท่ามกลาง อากาศร้อนท่ามกลาง มวลหมู่ไม้ท่ามกลาง ความล้มตายมากมาย รอยแตกร้าว((*)) (ฉัน) จะเดินท่ามกลาง อากาศร้อนท่ามกลาง ความโหดร้ายท่ามกลาง ความวุ่นวายมากมาย รอยแตกร้าวพูด)ฉันจะเดินไป แม้สายลมร้อนแรงและแสงแดดเผาฉันจะเดินไป ไม่มีจุดหมายใดๆ ที่ฉันหวังไว้ฉันจะเด……

คอร์ดกีต้าร เพลง ท่ามกลาง

คอร์ดกีต้าร คอร์ดกีต้าร เพลง ท่ามกลาง

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าร เพลง ท่ามกลาง

เนื้อร้อง เพลง ท่ามกลางท่ามกลาง อากาศร้อน
ท่ามกลาง ความโหดร้าย
ท่ามกลาง ความวุ่นวาย
มากมาย รอยแตกร้าวท่ามกลาง อากาศร้อน
ท่ามกลาง มวลหมู่ไม้
ท่ามกลาง ความล้มตาย
มากมาย รอยแตกร้าว((*)) (ฉัน) จะเดินท่ามกลาง อากาศร้อน
ท่ามกลาง ความโหดร้าย
ท่ามกลาง ความวุ่นวาย
มากมาย รอยแตกร้าวพูด)
ฉันจะเดินไป แม้สายลมร้อนแรงและแสงแดดเผา
ฉันจะเดินไป ไม่มีจุดหมายใดๆ ที่ฉันหวังไว้
ฉันจะเดินต่อไป อากาศหนาวเย็นจับใจ
เย็นจับใจจนรู้ถึงความโหดร้าย(ซ้ำ *)ร้อนดั่งไฟแผดเผา ร้อนจนไม่มีเรา
ฉันจะเดินท่ามกลาง อากาศร้อนวู้ฮูวู้ฮูวู้ฮู
วู้ฮูวู้ฮูวู้ฮู
วู้ฮูวู้ฮูวู้ฮู
ยา ยา หย่า ยาอากาศร้อน
ฮาฮา

ศิลปิน พาราด็อก (Paradox)

ฟังเพลงออนไลน์ คอร์ดกีต้าร เพลง ท่ามกลาง

, , , , , , ,