คอร์ดเพลง คอร์ดกี่ต้า เพลง ทุกครั้งที่หลับตา ทุกเวลาที่หายใจ – สเตอ (Ster)

คอร์ดกี่ต้า เพลง ทุกครั้งที่หลับตา ทุกเวลาที่หายใจ

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกี่ต้า เพลง ทุกครั้งที่หลับตา ทุกเวลาที่หายใจ

ทุกครั้งที่หลับตา ทุกเวลาที่หายใจ สเตอดนตรี: : ถึงแม้เราจบวันฝันไป แต่ยังมีเธอในใจไม่คิดเปลี่ยน ถึงแม้ว่าโลกนี้จะหมุนเวียน ฉันนั้นยังเหมือนเดิม *ถึงแม้จะจบวันของเรา เธอจะมีเขามีใครก็แล้วแต่ ……

คอร์ดกี่ต้า เพลง ทุกครั้งที่หลับตา ทุกเวลาที่หายใจ

คอร์ดกีต้าร คอร์ดกี่ต้า เพลง ทุกครั้งที่หลับตา ทุกเวลาที่หายใจ

เนื้อร้อง คอร์ดกี่ต้า เพลง ทุกครั้งที่หลับตา ทุกเวลาที่หายใจ

เนื้อ เพลง ทุกครั้งที่หลับตา ทุกเวลาที่หายใจทุกครั้งที่หลับตา ทุกเวลาที่หายใจ สเตอ
ดนตรี: :ถึงแม้เราจบวันฝันไป แต่ยังมีเธอในใจไม่คิดเปลี่ยนถึงแม้ว่าโลกนี้จะหมุนเวียน ฉันนั้นยังเหมือนเดิม *ถึงแม้จะจบวันของเรา เธอจะมีเขามีใครก็แล้วแต่ ถึงแม้เธอไม่เคยมาเหลียวแล ฉันนั้นยังเหมือนเดิม**ไม่ได้คิดถึงทุกครั้งที่หลับตา แต่คิดถึงทุกเวลาที่หายใจคนๆเดิมถึงวันนี้ยังห่วงใย เข้าใจไหมว่าฉันรักเธอเสมอ
ซ้ำ * **เพราะคนหนึ่ง อยู่ในใจ ของคนหนึ่งเก็บไว้ ไม่เคยจะลืม
ดนตรี:
ซ้ำ **
ดนตรี:

เจ้าของผลงานเพลง สเตอ (Ster)

Related Posts

ฟังเพลงสด คอร์ดกี่ต้า เพลง ทุกครั้งที่หลับตา ทุกเวลาที่หายใจ