คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง พี่สาวครับ – จรัญ มโนเพชร

คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง พี่สาวครับ

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง พี่สาวครับ

พี่สาวครับคำร้อง – ทำนอง – ขับร้อง จรัล มโนเพ็ชรpo r2 : ลันลาลันลา ………………………………………….. ฮู้ฮู พี่สาวครับ………………สวัสดีครับพี่ครับ จ๋ำน้องจายคนนี้ได้ก่ จ้ำได้บ่ได้ก่บอกมา….ล้า….ลา พี่สาวครับ………

คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง พี่สาวครับ

คอร์ดกีต้าร คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง พี่สาวครับ

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง พี่สาวครับ

เนื้อร้อง เพลง พี่สาวครับพี่สาวครับ
คำร้อง – ทำนอง – ขับร้อง จรัล มโนเพ็ชรpo r2
เนื้อร้อง เพลง พี่สาวครับ :ลันลาลันลา ………………………………………….. ฮู้ฮูพี่สาวครับ………………สวัสดีครับพี่ครับจ๋ำน้องจายคนนี้ได้ก่จ้ำได้บ่ได้ก่บอกมา….ล้า….ลาพี่สาวครับ……….ตอนนี้ผมเป๋นหนุ่มแล้วครับมีแม่ญิงมาไล่จับจะยับเอาผมไปเป๋นแฟน….ล้า….ลา * เจอกันเมื่อสองสามปี๋ก่อนผมยังหละอ่อนและซนแก่นฮักเป๋นพี่สาว บ่ได้เมาเอาเป๋นแฟนพี่ก่ฮักผมเป็นน้องจายพี่สาวครับ…………..ต๋อนนี้ผมฮักพี่แล้วครับจะฮักพี่บ่มีหน่าย …
บ่ อยากเป๋นน้องจายแล้วหละ…( * )

เจ้าของผลงานเพลง จรัญ มโนเพชร

ฟังเพลง สบายๆ คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง พี่สาวครับ

, , , , , , ,