คอร์ดเพลง คอร์ดกีตาร์ เพลง บ่อิ่มแต่ยิ้มเมิน – ปาน ธนพร

คอร์ดกีตาร์ เพลง บ่อิ่มแต่ยิ้มเมิน

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีตาร์ เพลง บ่อิ่มแต่ยิ้มเมิน

ต้องจากบ้านเฮา… มาเหงาตี้ในเมืองใหญ่ตุ๊กหนักจะต๋าย… ก่ทนก่อด เรื่อยมาเขียมเงินไว้จ่ายค่าไฟ… เขียมเงินไว้จ่ายค่ายาบึ้ดถ้าเฮาเจ็บขึ้นมา… หื้อก้าโฮงยาได้กั๋นห้องเช่าบ่หรู ..เฮาฮู้ต้องทนไปก่อน…แค่สาดกับหมอน…ก็หลับเป๋นสุขกุ๊วัน…กับข้าวมีกิ๋นเต้าใด….น้อยไปก่อดโตยกั๋นกึดว่ามันบ่สำคัญ…เต้ากับหัวใจตี้มี…*ถึงต๊องเฮาจะจ่มว่าหิว ห……

คอร์ดกีตาร์ เพลง บ่อิ่มแต่ยิ้มเมิน

คอร์ดกีต้าร คอร์ดกีตาร์ เพลง บ่อิ่มแต่ยิ้มเมิน

เนื้อร้อง คอร์ดกีตาร์ เพลง บ่อิ่มแต่ยิ้มเมิน

เนื้อร้อง เพลง บ่อิ่มแต่ยิ้มเมินต้องจากบ้านเฮา… มาเหงาตี้ในเมืองใหญ่
ตุ๊กหนักจะต๋าย… ก่ทนก่อด เรื่อยมา
เขียมเงินไว้จ่ายค่าไฟ… เขียมเงินไว้จ่ายค่ายา
บึ้ดถ้าเฮาเจ็บขึ้นมา… หื้อก้าโฮงยาได้กั๋นห้องเช่าบ่หรู ..เฮาฮู้ต้องทนไปก่อน…
แค่สาดกับหมอน…ก็หลับเป๋นสุขกุ๊วัน…
กับข้าวมีกิ๋นเต้าใด….น้อยไปก่อดโตยกั๋น
กึดว่ามันบ่สำคัญ…เต้ากับหัวใจตี้มี…*ถึงต๊องเฮาจะจ่มว่าหิว หิวแต่ใจเฮาเข้มแข็งดี
ผ่อ ก็เพียงมองตากั๋น…ยิ้มหื้อกันทุกนาที…
ถึงต้องอดกว่านี้… เฮาก่ ยิ้มเมิน…บ่ต้องถูกหวย.. แต่สองเฮารวยความสุข
ล้มก่จะลุก… บ่ถอย จะก้อย ๆ เดิน…แค่เฮาจริงใจหื้อกั๋น ค่ามันมากมายเหลือเกิน
ฮักแต๊บ่ต้องใจ๊เงิน ใจ๊เพียงหัวใจก็ ปอนอย น้อย นอย หน่อย นอย น้อย นอย หน่อย น้อย นอย นอย นอย หน่อย
นอย น้อย นอย หน่อย นอย น้อย นอย หน่อย นอย นอย น้อย นอย…(ซ้ำ*)

ผลงานเพลง ปาน ธนพร

ฟังเพลง mp3 คอร์ดกีตาร์ เพลง บ่อิ่มแต่ยิ้มเมิน

,