คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง :) – โมเดิร์นด็อก (Moderndog)

คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง :)

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง 🙂

วันคืนที่มีแต่ความเลือนลางฉันรู้สึกถึงอะไรบางอย่างวันคืนหลุดลอยอยู่อย่างเคว้งคว้างฉันรู้สึกไปในความแตกต่างเมื่อความวุ่นวายที่อยู่ภายในสลายและคลายจนหายไปเมื่อความมืดมนที่อยู่ในใจสลายและกลายเป็นสดใส* เธอเองคงพอจะรู้ว่าใครทำให้เป็นอย่างนั้นเธอเองคงพอจะรู้ว่าใครทำให้เป็นอย่างนั้น เธอเองๆๆๆๆ คงพอจะรู้เธอเองๆๆๆๆ คงพอจะรู้เธอเองๆๆๆๆ คงพอจ……

คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง 🙂

คอร์ดกีต้าร คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง :)

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง 🙂

เนื้อร้อง เพลง วันคืนที่มีแต่ความเลือนลาง
ฉันรู้สึกถึงอะไรบางอย่าง
วันคืนหลุดลอยอยู่อย่างเคว้งคว้าง
ฉันรู้สึกไปในความแตกต่างเมื่อความวุ่นวายที่อยู่ภายใน
สลายและคลายจนหายไป
เมื่อความมืดมนที่อยู่ในใจ
สลายและกลายเป็นสดใส* เธอเองคงพอจะรู้
ว่าใครทำให้เป็นอย่างนั้น
เธอเองคงพอจะรู้
ว่าใครทำให้เป็นอย่างนั้นเธอเองๆๆๆๆ คงพอจะรู้
เธอเองๆๆๆๆ คงพอจะรู้
เธอเองๆๆๆๆ คงพอจะรู้ คงพอจะรู้ๆๆๆ(*)เธอเองๆๆๆๆ คงพอจะรู้
เธอเองๆๆๆๆ คงพอจะรู้
เธอเองๆๆๆๆ คงพอจะรู้ คงพอจะรู้ๆๆๆเธอเอง เธอเอง เธอเอง เธอเอง
เธอเอง เธอเอง เธอเอง เธอเอง

รวมผลงานเพลง โมเดิร์นด็อก (Moderndog)

ฟังเพลง ออนไลน์ คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง 🙂

, , , , , , ,