คอร์ดเพลง คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง ปกากะญอ – คาราบาว (Carabao)

คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง ปกากะญอ

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง ปกากะญอ

ผู้เฒ่าจามู อยู่มาร้อยปี เปิ้นเป็นหมอปี๋ บ่ฮู้นรกสวรรค์ ฮู้ แต่ว่าป่า กำเนิดเป็นสายธาร โค่นป่าสนวัดจันทร์ แม่แจ่มธารเหือดหาย 4 ครั้ง กว่าจะฮู้คิง แม่ปิงก็แห้งเหือด ……

คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง ปกากะญอ

คอร์ดกีต้าร คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง ปกากะญอ

เนื้อร้อง คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง ปกากะญอ

เนื้อ เพลง ปกากะญอผู้เฒ่าจามู อยู่มาร้อยปีเปิ้นเป็นหมอปี๋ บ่ฮู้นรกสวรรค์
ฮู้ แต่ว่าป่า กำเนิดเป็นสายธารโค่นป่าสนวัดจันทร์ แม่แจ่มธารเหือดหาย 4 ครั้งกว่าจะฮู้คิง แม่ปิงก็แห้งเหือดนี่คือสายเลือด แห่งมูเส่คีดอยแห่งขุนน้ำ ป่าเขียวขจีดอยแห่งขุนผี ปันน้ำสู่นา ปกากะญอป่าสนร่มเย็น เป็นต้นน้ำแม่แจ่มคืนนั้นจันทร์แรม โรงเลื่อยรัฐตั้งรอใครเหวยบุกรุก ใครหวาใครหัวหมอปกากะญอ สู้อยู่ป่าวัดจันทร์ อยู่ที่บ้านวัดจันทร์
(คอรัส)เหลาะ เหม่ เหม่ ผิ เหลาะ ทีทีซี
เหลาะ เหม่ เหม่ ผิ เหลาะ ทีทีซี
เหลาะ เหม่ เหม่ ผิ เหลาะ ทีทีซี
เหลาะ เหม่ เหม่ ผิ เหลาะ ทีทีซีกวนไฟ ไฟดับ กวนน้ำ น้ำแห้ง(กวนไฟ ไฟดับ กวนน้ำ น้ำแห้ง)กวนป่า ป่าแล้ง ฟ้าจะหล่นทับ ข้ารู้วันหนึ่งข้าจะแพ้เพราะคนต่างเผ่าเข้ามามากมายลูกหลานของข้าได้สูญหายหนุ่มสาวออกไปขายแรงและขายตัวลงเขา เข้าเมืองไม่กลับมาทิ้งป่าระงมถมไปทั่วเลื่อยเครื่องกังวานน่าหวาดกลัวฟ้าถล่มครอบครัวปกากะญอ(คอรัส)ปกากะญอ ปกากะญอปกากะญอ แห่งมูเส่คีชีวิตผู้คน งามด้วยน้ำและดินป่าเขาเป็นถิ่น น่าถนอมใช้ปกากะญอ คนป่ามีหัวใจกับคนเมืองศิวิไลซ์ คุณว่าใครรุกป่า
คุณว่าใครรักป่า(คอรัส) ปกากะญอ ปกากะญอปกากะญอ แห่งมูเส่คีเหลาะ เหม่ เหม่ ผิ เหลาะ ทีทีซี
เหลาะ เหม่ เหม่ ผิ เหลาะ ทีทีซี
เหลาะ เหม่ เหม่ ผิ เหลาะ ทีทีซีกวนป่า ป่าแล้ง ฟ้าจะหล่นทับ(ปกากะญอ) ปกากะญอ(ปกากะญอ) ปกากะญอ(ปกากะญอ) ปกากะญอ แห่งมูเส่คีเหลาะ เหม่ เหม่ ผิ เหลาะ ทีทีซี
เหลาะ เหม่ เหม่ ผิ เหลาะ ทีทีซี
เหลาะ เหม่ เหม่ ผิ เหลาะ ทีทีซีปกากะญอ ปกากะญอปกากะญอ แห่งมูเส่คี…..

ผลงานเพลง คาราบาว (Carabao)

ฟังเพลงฟรี คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง ปกากะญอ

, , , , , , ,