คอร์ดเพลง คอร์ดกีตาร์ เพลง ความรักความงาม – บอย อิมเมจิ้น (boy imagine)

คอร์ดกีตาร์ เพลง ความรักความงาม

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีตาร์ เพลง ความรักความงาม

oy lmagine ความรักความงามintro (2รอบ) หากโลกนี้ไม่มีตัวเราที่ตั้งอยู่ ความน่าเกลียดความงดงามจะมีไหม หากเราไม่มีสายตาที่มอง ท้องฟ้าและท้องทะเลจะเป็นเช่นไร ……

คอร์ดกีตาร์ เพลง ความรักความงาม

คอร์ดกีต้าโปร่ง คอร์ดกีตาร์ เพลง ความรักความงาม

เนื้อร้อง คอร์ดกีตาร์ เพลง ความรักความงาม

เนื้อร้อง เพลง ความรักความงามoy lmagine ความรักความงาม
intro (2รอบ) หากโลกนี้ไม่มีตัวเราที่ตั้งอยู่ ความน่าเกลียดความงดงามจะมีไหม หากเราไม่มีสายตาที่มอง ท้องฟ้าและท้องทะเลจะเป็นเช่นไร เมื่อท้องฟ้า ที่เรามองเป็นสีคราม แต่ครามจะเป็นสีของมันจริง ๆ ไหม หรือเกิดจากเพียงระยะทางที่มันแสนไกล แล้วเรามองจากตรงนี้ด้วยสายตา * แล้ว ฉัน ก็ มอง มันอย่างนั้น ความคิดบรรจงไปในความหมายแล้ว ฉัน ก็ มอง มันอีกครั้ง ความรักในใจเราใยไม่คล้ายกัน** อย่างสายรุ้งนั้น มันก็มีความงามอย่างสายรุ้ง ท้องทะเลนั้นมันก็มีความงามอย่างทะเลแต่ความงดงามนั้นไซร์ มันอยู่ที่ใครเป็นคน ผู้มองอยู่เหมือนอย่างกับคุณ ที่สวยได้อย่างนั้น … เพราะมีฉันมองอยู่ …ใช้ไหม เป็นตัวของเราเท่านั้นเข้าใจมันไปเอง ใช้ไหม คือใจของเราเท่านั้น วาดมันขึ้นมาเองสายรุ้ง ท้องฟ้า ถ้าไม่มีตาของเรา เข้าไป สัมผัสกับมันท้องทะเล ที่ปรากฏอยู่ตรงหน้า ที่แท้มันมีอยู่จริง ๆ ไหมหรือมันเป็นเพียงอาการที่เรามีสายตาที่มองอยู่ สิ่งนั้นจึงเป็นสิ่งนั้นขึ้นจริง ๆเหมือนสายรุ้งที่เรามองอยู่ เมื่อหายไปความงดงามอยู่ที่ไหนนางเอกสวย แต่เมื่อละครจบ อวสานและความงดงามอยู่ที่ใด(* , **)ที่คุณ สวยได้อย่างนั้น ….. เพราะมีฉันมองอยู่ …

รวมผลงานเพลง บอย อิมเมจิ้น (boy imagine)

ฟังเพลงฟรี คอร์ดกีตาร์ เพลง ความรักความงาม

, , , , , , ,