คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง บัวแล้งน้ำ – ต้อม เรนโบว์

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง บัวแล้งน้ำ

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง บัวแล้งน้ำ

บัวแล้งน้ำศิลปิน เรนโบว์ คนเราต้องมี หัวใจต้องมีเลือดเนื้อ ข้างใน ต้องมีความดี คู่กายต้องมีความหมาย ในตัวเอง อดีตที่เคย ผ่านมา เราคงต้องผ่าน พ้นไปจะดีหรือเลว อย่างไร ขึ้นอยู่กับใจ เราเองกระเสือก กระสนดิ้นรน กันไป ก่อนเคย เลวร้าย ก็ลืม ให้ลง มีเพียง พรุ่งนี้เรื่องเก่าเก่า ก็ปลง ด้วยใจ ซื่อตรง เราคง ได้ดี ถ้าบัวไม่มี รากใบ คงมองไม่สวย เท่าไหร……

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง บัวแล้งน้ำ

คอร์ดกีต้าโปร่ง คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง บัวแล้งน้ำ

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง บัวแล้งน้ำ

เนื้อร้อง เพลง บัวแล้งน้ำบัวแล้งน้ำ
ศิลปิน เรนโบว์ คนเราต้องมี หัวใจต้องมีเลือดเนื้อ ข้างใน ต้องมีความดี คู่กาย
ต้องมีความหมาย ในตัวเอง อดีตที่เคย ผ่านมา เราคงต้องผ่าน พ้นไป
จะดีหรือเลว อย่างไร ขึ้นอยู่กับใจ เราเอง
กระเสือก กระสนดิ้นรน กันไป ก่อนเคย เลวร้าย ก็ลืม ให้ลง มีเพียง พรุ่งนี้
เรื่องเก่าเก่า ก็ปลง ด้วยใจ ซื่อตรง เราคง ได้ดี
ถ้าบัวไม่มี รากใบ คงมองไม่สวย เท่าไหร่ ถ้าบัวแล้งน้ำ แห้งตาย ไม่เหลือความหมาย
ให้ชวนมอง คนเราก็คง เหมือนกัน นึกฝันแต่ความ ยิ่งใหญ่ หลงลืมว่าเคย
เป็นใคร สุดท้ายก็บัว แล้ง น้ำกระเสือก กระสน ดิ้นรน กันไป ก่อนเคย เลวร้าย ก็ลืม ให้ลง
มีเพียง พรุ่งนี้ เรื่องเก่าเก่า ก็ปลง ด้วยใจ ซื่อตรง เราคง ได้ดี
ถ้าบัวไม่มี รากใบ คงมองไม่สวย เท่าไหร่ ถ้าบัวแล้งน้ำ แห้งตาย
ไม่เหลือความหมาย ให้ชวนมอง คนเราก็คง เหมือนกัน นึกฝันแต่ความ
ยิ่งใหญ่ หลงลืมว่าเคย เป็นใคร สุดท้ายก็บัว แล้ง น้ำ

ศิลปิน ต้อม เรนโบว์

ฟังเพลง คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง บัวแล้งน้ำ

, , , , , , ,