คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง เธอหมุนรอบฉัน ฉันหมุนรอบเธอ – เฉลียง

คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง เธอหมุนรอบฉัน ฉันหมุนรอบเธอ

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง เธอหมุนรอบฉัน ฉันหมุนรอบเธอ

INTRO : ดาวนับล้านที่ลอยอยู่บนท้องฟ้า จะมีไหมหนาที่ลอยอยู่เองเฉยๆ ไม่ยอมโคจรหมุนไปไหนเลย ไม่เคยไม่เห็นเลยสักดวง ดาวของฉันเธอว่าห่างไกลลิบๆ แต่ดาวไหนๆ มันก็อยู่ไกลกันทั้งนั้น ดาว……

คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง เธอหมุนรอบฉัน ฉันหมุนรอบเธอ

คอร์ดกีต้าโปร่ง คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง เธอหมุนรอบฉัน ฉันหมุนรอบเธอ

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง เธอหมุนรอบฉัน ฉันหมุนรอบเธอ

เนื้อ เพลง เธอหมุนรอบฉัน ฉันหมุนรอบเธอINTRO :ดาวนับล้านที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าจะมีไหมหนาที่ลอยอยู่เองเฉยๆไม่ยอมโคจรหมุนไปไหนเลยไม่เคยไม่เห็นเลยสักดวงดาวของฉันเธอว่าห่างไกลลิบๆแต่ดาวไหนๆ มันก็อยู่ไกลกันทั้งนั้นดาวของเธอฉันว่าก็เหมือนกันกี่ปีแสงนั้นอย่านับเลย เมื่อดาวโคจรมาเจอะกัน ฤดูก็เปลี่ยนผัน การหมุนก็ผันแปร เมื่อเธอกับฉันมาเจอะกัน ชีวิตก็เปลี่ยนผัน เปลี่ยนไปจากเดิม เปลี่ยนจังหวะหมุนของหัวใจ ให้ใกล้กันเกิดอาการ เธอหมุนรอบฉัน ฉันหมุนรอบเธอแต่สองดาวก็ยังหมุนรอบตัวเองเธอดึงดูดฉัน ฉันดึงดูดเธอและสองดาวยังเปล่งแสงอันงดงามให้แก่กัน ดาวนับแสนที่มีวงแหวนนับร้อย ทั้งดาวเคราะห์น้อย ดาวฤกษ์ลอยคว้างๆ ดาวทุกดวงนั้นย่อมจะแตกต่าง มีเส้นทางหมุนของตัวเองเมื่อดาวโคจรมาเจอะกัน ฤดูก็เปลี่ยนผันการหมุนก็ผันแปรเมื่อเธอกับฉันมาเจอะกัน ชีวิตก็เปลี่ยนผันเปลี่ยนไปจากเดิมเปลี่ยนจังหวะหมุนของหัวใจ(ดนตรี)เธอหมุนรอบฉัน ฉันหมุนรอบเธอแต่สองดาวก็ยังหมุนรอบตัวเองเธอดึงดูดฉัน ฉันดึงดูดเธอและสองดาวยังเปล่งแสงอันงดงามให้แก่เธอหมุนรอบฉัน ฉันหมุนรอบเธอแต่สองดาวก็ยังหมุนรอบตัวเองเธอดึงดูดฉัน ฉันดึงดูดเธอและสองดาวยังเปล่งแสงอันงดงามไปทั่วฟ้า

ผลงานเพลง เฉลียง

ฟังเพลง สบายๆ คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง เธอหมุนรอบฉัน ฉันหมุนรอบเธอ