คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร เพลง น้ำเซาะทราย – ต้อม เรนโบว์

คอร์ดกีต้าร เพลง น้ำเซาะทราย

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าร เพลง น้ำเซาะทราย

: / ชีวิต …หมดสิ้นความหมาย เพราะรักเหือดหาย ละลายไปจากหัวใจ เป็นเหมือนดังทราย แห้งแ……

คอร์ดกีต้าร เพลง น้ำเซาะทราย

คอร์ดกีต้าโปร่ง คอร์ดกีต้าร เพลง น้ำเซาะทราย

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าร เพลง น้ำเซาะทราย

เนื้อร้อง เพลง น้ำเซาะทรายเนื้อร้อง เพลง น้ำเซาะทราย: / ชีวิต …หมดสิ้นความหมาย เพราะรักเหือดหาย ละลายไปจากหัวใจเป็นเหมือนดังทราย แห้งแล้ง ทุรน ทุราย ตะเกียกตะกาย ทนกันอยู่อย่าง….สิ้นหวัง เพราะรัก… เปรียบเหมือนดังน้ำ หล่อเลี้ยงใจกัน รักทำให้ความร้อนคลายแต่รักจากเธอ สาดซัดรุนแรง …ทำลาย ใจก็คงคล้าย ดั่งทรายถูกน้ำ …เซาะพัง* น้ำ ….เซาะ…. ทราย จนแหลกสลาย ละลายไปกับ…สายน้ำใจ… เป็นเช่นดังทราย จึงถูกทำลาย ง่ายดายไม่เหลือ….เลย** เมื่อรัก….กลับกลายเป็นแค้น เจ็บนี้แอบแฝง ทิ่มแทงรุนแรงเหลือทนใจเริ่มเสื่อมทราม ความชั่วสิงใจของคน ที่สุดก็คง จบลงด้วยความร้าว…ราน Solo: / ( ซ้ำ * , ** ) /
ที่สุดก็คง จบลงด้วยความ ร้าว ราน

ศิลปิน ต้อม เรนโบว์

Related Posts

ฟังเพลงใหม่ คอร์ดกีต้าร เพลง น้ำเซาะทราย

, , , , , , ,