คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง เงิน – โลโซ (LOSO)

คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง เงิน

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง เงิน

….. 4 ครั้ง 4 5 6 3p ซ้ำ 4 รอบเมื่อก่อนไม่คิดไม่เคยไม่เลยไม่เคยมีใครภายในสี่ห้องหัวใจข้างในไมเคยมีเธอแต่กลับมาพบมาเจอกับเธอเหมือนดังฝันไปเธอเดินเข้ามาในใจเป็นไปได้ยังไงก็ไม่รู้ * เธอคือเงิน….เธอคือไฟ มาทำใจใครๆให้ร้อนรุ่ม เธอเป็นคน….อัน……

คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง เงิน

คอร์ดกีต้าโปร่ง คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง เงิน

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง เงิน

เนื้อร้อง เพลง เงินเนื้อร้อง เพลง เงิน….. 4 ครั้ง4
5
6 3p
ซ้ำ 4 รอบเมื่อก่อนไม่คิดไม่เคย
ไม่เลยไม่เคยมีใคร
ภายในสี่ห้องหัวใจ
ข้างในไมเคยมีเธอ
แต่กลับมาพบมาเจอ
กับเธอเหมือนดังฝันไป
เธอเดินเข้ามาในใจ
เป็นไปได้ยังไงก็ไม่รู้
* เธอคือเงิน….เธอคือไฟ
มาทำใจใครๆให้ร้อนรุ่ม
เธอเป็นคน….อันตราย
จะดีร้ายยังไงก็มีคนต้องการ
ตกเป็นทาสเธอ….
ออกไปหาเธอตั้งแต่เช้า….
Solo 4 ครั้ง
เธอทำคนดีให้เลว
คนเลวให้ดีได้ยังไง
เธอเปลี่ยนชีวิตฉันใหม่
ให้กลายเป็นคนมีกิน
ใครๆได้รู้ได้ยิน
ถามกันว่าเธอเป็นไง
ทำไม ๆ ๆ ห่วงเธอกันจังก็ไม่รู้
( ซ้ำ* )
Solo 12 ครั้ง
เธอทำคนดีให้เลว
คนเลวให้เลวไปใหญ่
เธอเปลี่ยนอะไรมากมาย
เปลี่ยนใจของคนเคยๆ
ก็อยากจะอยากจะรู้จังเลย
อกเอ๋ยทำไมต้องรักเธอ
ใครๆ ต่าวฝันละเมอ
( ซ้ำ* )
เธอคือเงิน….เธอคือไฟ
เธอเป็นใคร….ทำไมกัน
พอวันจันทร์….ตั้งแต่เช้า
ต้องรีบไป….ออกไปหา….เงิน
แต่เธอ แต่เธอเป็นยังไง

ผลงานเพลง โลโซ (LOSO)

ฟังเพลงสด คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง เงิน

, , , , , , ,