คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์มือใหม่ เพลง ทฤษฎีร้ายๆ – ไฮเปอร์ (Hyper)

คอร์ดกีต้าร์มือใหม่ เพลง ทฤษฎีร้ายๆ

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าร์มือใหม่ เพลง ทฤษฎีร้ายๆ

มีทฤษฎีรักษา บาดแผลอยู่วิธีหนึ่งถ้าอยากจะลืมบางคนที่อยู่ในใจเป็นทฤษฎีร้ายๆ ว่าด้วยการแทนที่ของหัวใจจึงต้องใช้ใครอีกคนเข้ามาทดแทน ฉันเลือกวิธีรักษา ความรักของเธอกับฉันความช้ำที่มันตอกย้ำ จำแม่นฝังใจใช้ทฤษฎีร้ายๆ ว่าด้วยการแทนที่ของหัวใจฉันต้องหาใครสักคนมาแทนที่เธอ* แล้ว…วันนี้ ฉันได้มีใครคนนั้นจึงทำให้ฉันลืมเธอได้สนิทใจ** ถ้ารู้อย่างนี้……

คอร์ดกีต้าร์มือใหม่ เพลง ทฤษฎีร้ายๆ

คอร์ดกีต้าโปร่ง คอร์ดกีต้าร์มือใหม่ เพลง ทฤษฎีร้ายๆ

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าร์มือใหม่ เพลง ทฤษฎีร้ายๆ

เนื้อร้อง เพลง ทฤษฎีร้ายๆมีทฤษฎีรักษา บาดแผลอยู่วิธีหนึ่ง
ถ้าอยากจะลืมบางคนที่อยู่ในใจ
เป็นทฤษฎีร้ายๆ ว่าด้วยการแทนที่ของหัวใจ
จึงต้องใช้ใครอีกคนเข้ามาทดแทนฉันเลือกวิธีรักษา ความรักของเธอกับฉัน
ความช้ำที่มันตอกย้ำ จำแม่นฝังใจ
ใช้ทฤษฎีร้ายๆ ว่าด้วยการแทนที่ของหัวใจ
ฉันต้องหาใครสักคนมาแทนที่เธอ* แล้ว…วันนี้ ฉันได้มีใครคนนั้น
จึงทำให้ฉันลืมเธอได้สนิทใจ** ถ้ารู้อย่างนี้ฉันมีใครไปนานแล้ว
ไม่น่าทนเจ็บกับความทรงจำร้ายๆ
มันต้องแบบนี้ ใช้ทฤษฎีรักษาร้ายๆ
ถึงหลุดจากความงมงายที่มีต่อเธอมีทฤษฎีรักษา บาดแผลอยู่วิธีหนึ่ง
ถ้าอยากจะลืมบางคนทีอยู่ในใจ
เป็นทฤษฎีร้าย ๆ ว่าด้วยการแทนที่ของหัวใจ
จึงต้องใช้ใครอีกคนเข้ามาทดแทน(*,**,**)มันต้องต้องแบบนี้ ใช้ทฤษฎีรักษาร้ายๆ
ถึงหลุดจากความงมงายที่มีต่อเธอใครแกะคอร์ดได้แล้วช่วยลงให้ด้วยนะคะ

ผลงานเพลง ไฮเปอร์ (Hyper)

ฟังเพลง ออนไลน์ คอร์ดกีต้าร์มือใหม่ เพลง ทฤษฎีร้ายๆ

,