คอร์ดเพลง คอร์ดกีตา เพลง นานอีกหน่อย – โมโนโทน (Monotone)

คอร์ดกีตา เพลง นานอีกหน่อย

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีตา เพลง นานอีกหน่อย

ฝนเกิดหยุดตกแล้ว หมดเวลาที่ฉันจะยืนตรงนี้และเธอจะยืนตรงนี้รู้ว่าอากาศหนาวยิ่งทำให้หนาวสั่นทำไมวันนี้นั้นไม่เป็นอย่างใจภาวนาเมื่อฝนโปรยหยดสุดท้ายฉันเพียงขอให้เธอ อย่าจากไปจะได้ไหมฉันอยากขอให้ลมช่วยพัดมาอีกหน่อยให้ฝนโปรยอีกหน่อย เพราะว่าฉันอยากให้เธอยืน เคียงข้างกันอีกหน่อยรอฝนนานอีกหน่อย ได้ไหมเธอภาวนาเมื่อฝนโปรยหยดสุดท้ายฉันเพียงขอให้……

คอร์ดกีตา เพลง นานอีกหน่อย

คอร์ดกีต้าโปร่ง คอร์ดกีตา เพลง นานอีกหน่อย

เนื้อร้อง คอร์ดกีตา เพลง นานอีกหน่อย

เนื้อร้อง เพลง นานอีกหน่อยฝนเกิดหยุดตกแล้ว หมดเวลา
ที่ฉันจะยืนตรงนี้และเธอจะยืนตรงนี้
รู้ว่าอากาศหนาวยิ่งทำให้หนาวสั่น
ทำไมวันนี้นั้นไม่เป็นอย่างใจภาวนาเมื่อฝนโปรยหยดสุดท้าย
ฉันเพียงขอให้เธอ อย่าจากไปจะได้ไหมฉันอยากขอให้ลมช่วยพัดมาอีกหน่อย
ให้ฝนโปรยอีกหน่อย เพราะว่าฉัน
อยากให้เธอยืน เคียงข้างกันอีกหน่อย
รอฝนนานอีกหน่อย ได้ไหมเธอภาวนาเมื่อฝนโปรยหยดสุดท้าย
ฉันเพียงขอให้เธอ อย่าจากไปจะได้ไหม
ฉันอยากขอให้ลมช่วยพัดมาอีกหน่อย
ให้ฝนโปรยอีกหน่อย เพราะว่าฉัน
อยากให้เธออยู่ เคียงข้างกันอีกหน่อย
รอฝนนานอีกหน่อย
ฉันอยากขอให้ลมช่วยพัดมาอีกหน่อย
ให้ฝนโปรยอีกหน่อย เพราะว่าฉัน
อยากให้เธอยืน เคียงข้างกันอีกหน่อย
รอฝนให้นานอีกสักนิด ให้ฉันที่ยืนอยู่ตรงนี้
เป็นคนที่โชคดี อีกสักนิดเป็นคนที่โชคดี จะรอฝนนานอีกหน่อย
ให้ฝนช่วยโปรยอีกหน่อย
ให้ลมช่วยพัดอีกหน่อย
เป็นคนที่โชคดี จะรอฝนนานอีกหน่อย
ให้ฝนช่วยโปรยอีกหน่อย
ให้ลมช่วยพัดอีกหน่อย
เป็นคนที่โชคดี จะรอฝนนานอีกหน่อย
ให้ฝนช่วยโปรยอีกหน่อย
ให้ลมช่วยพัดอีกหน่อย
เป็นคนที่โชคดี อีกสักนิด

เจ้าของผลงานเพลง โมโนโทน (Monotone)

ฟังเพลง สบายๆ คอร์ดกีตา เพลง นานอีกหน่อย

, , , , , , ,