คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง นอกใจ – แบล็ค วานิลา(Black Vanila)

คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง นอกใจ

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง นอกใจ

เพลง นอกใจ กี่ครั้งที่ฉันต้องทำเป็นไม่รู้กี่ครั้งที่ฉันเฝ้าดูอยู่นานกี่ครั้งที่เธอโกหกทั้งน้ำตาให้เชื่อใจใส่อารมณ์เพื่อให้สมจริงแต่ดูเหมือนทุกอย่างไม่จริงไม่เลยฉันเห็นเธอไปกับใครทุกครั้งแต่ฉันก็ยังทำเป็นเฉย ไม่หึงเลยก็เพราะว่าฉันก็เหมือนเธอเลียนแบบเธอเหมือนกันเธอไม่รักกัน ฉันก็ไม่รักเธอมาแบบไหนไปแบบนั้นเธอนอกใจ ฉันก็นอกใจก็เธอ ไม่น่……

คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง นอกใจ

คอร์ดกีต้าโปร่ง คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง นอกใจ

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง นอกใจ

เนื้อร้อง เพลง นอกใจเพลง นอกใจกี่ครั้งที่ฉันต้องทำเป็นไม่รู้
กี่ครั้งที่ฉันเฝ้าดูอยู่นาน
กี่ครั้งที่เธอโกหกทั้งน้ำตาให้เชื่อใจใส่อารมณ์เพื่อให้สมจริง
แต่ดูเหมือนทุกอย่างไม่จริงไม่เลย
ฉันเห็นเธอไปกับใครทุกครั้ง
แต่ฉันก็ยังทำเป็นเฉย ไม่หึงเลยก็เพราะว่าฉันก็เหมือนเธอ
เลียนแบบเธอเหมือนกัน
เธอไม่รักกัน ฉันก็ไม่รักเธอ
มาแบบไหนไปแบบนั้น
เธอนอกใจ ฉันก็นอกใจ
ก็เธอ ไม่น่ามาทำแบบนี้เลย
ฉันไม่ได้อยากจะทำ
ก็เพราะว่าเธอเริ่มต้นแบบนี้
และฉันก็เลยต้องจบแบบนี้ ให้เหมือนกับเธออีกครั้งที่ฉันต้องทำเป็นไม่รู้
อีกครั้งที่ฉันเฝ้าดูอยู่นาน
อีกครั้งที่เธอโกหกทั้งน้ำตาให้เชื่อใจใส่อารมณ์เพื่อให้สมจริง
แต่ดูเหมือนทุกอย่างไม่จริงไม่เลย
ฉันเห็นเธอไปกับใครทุกครั้ง
แต่ฉันก็ยังทำเป็นเฉย ไม่หึงเลยก็เพราะว่าฉันก็เหมือนเธอ
เลียนแบบเธอเหมือนกัน
เธอไม่รักกัน ฉันก็ไม่รักเธอ
มาแบบไหนไปแบบนั้น
เธอนอกใจ ฉันก็นอกใจ
ก็เธอ ไม่น่ามาทำแบบนี้เลย
ฉันไม่ได้อยากจะทำ
ก็เพราะว่าเธอเริ่มต้นแบบนี้
และฉันก็เลยต้องจบแบบนี้ ให้เหมือนกับเธอก็เพราะว่าฉันก็เหมือนเธอ
เลียนแบบเธอเหมือนกัน
เธอไม่รักกัน ฉันก็ไม่รักเธอ
มาแบบไหนไปแบบนั้น
เธอนอกใจ ฉันก็นอกใจ
ก็เธอ ไม่น่ามาทำแบบนี้เลย
ฉันไม่ได้อยากจะทำ
ก็เพราะว่าเธอเริ่มต้นแบบนี้
และฉันก็เลยต้องจบแบบนี้ ให้เหมือนกับเธอ

ผลงานเพลง แบล็ค วานิลา(Black Vanila)

ฟังเพลง สบายๆ คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง นอกใจ

, , , , , , ,