คอร์ดเพลง คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง สิ่งดีดี (Ost.Together วันที่รัก) – โลโมโซนิค (Lomosonic)

คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง สิ่งดีดี (Ost.Together วันที่รัก)

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง สิ่งดีดี (Ost.Together วันที่รัก)

สิ่งดีดี Ost.Together วันที่รักคืนวันที่มีตลอดมาชั่ววันอาจผ่านพ้นไปเวลายาวนานสักเท่าไรเป็นเพียงความทรงจำที่ฉันและเธอเคยมีต่อกันแค่เพียง ความทรงจำ ที่เคยที่ฉันและเธอเคยมีต่อกันแค่เพียง ความทรงจำ ที่เคยเพียงแค่ลืม เวลา ที่คุ้นตาทุกวันดีดีที่มีต่อกันแค่อยู่ แค่ลืม แค่ลืมเพียงแค่ลืม เวลา ที่คุ้นตาแค่เพียง ความทรงจำ ที่เคยที่ฉันและเธอเคยมีต……

คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง สิ่งดีดี (Ost.Together วันที่รัก)

คอร์ดกีต้าโปร่ง คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง สิ่งดีดี (Ost.Together วันที่รัก)

เนื้อร้อง คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง สิ่งดีดี (Ost.Together วันที่รัก)

เนื้อร้อง เพลง สิ่งดีดี (Ost.Together วันที่รัก)สิ่งดีดี Ost.Together วันที่รักคืนวันที่มีตลอดมา
ชั่ววันอาจผ่านพ้นไป
เวลายาวนานสักเท่าไร
เป็นเพียงความทรงจำ
ที่ฉันและเธอเคยมีต่อกัน
แค่เพียง ความทรงจำ ที่เคย
ที่ฉันและเธอเคยมีต่อกัน
แค่เพียง ความทรงจำ ที่เคย
เพียงแค่ลืม เวลา ที่คุ้นตา
ทุกวันดีดีที่มีต่อกัน
แค่อยู่ แค่ลืม แค่ลืม
เพียงแค่ลืม เวลา ที่คุ้นตา
แค่เพียง ความทรงจำ ที่เคย
ที่ฉันและเธอเคยมีต่อกัน
แค่เพียง ความทรงจำ ที่เคย
เพียงแค่ลืม เวลา ที่คุ้นตา
แค่อยากลืม

เจ้าของผลงานเพลง โลโมโซนิค (Lomosonic)

ฟังเพลงฟรี คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง สิ่งดีดี (Ost.Together วันที่รัก)