คอร์ดเพลง คอร์ดกีตา เพลง นมหด – คาราบาว (Carabao)

คอร์ดกีตา เพลง นมหด

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีตา เพลง นมหด

** พี่เอย น้องเอยค้างคาวขโมยกินกล้วยมนุษย์เฮงซวยกินนมนมเด็กชั้นประถมจับมือใครดม จับมือใครหนอมันโกงเด็กได้ลงคออีแม่ อีพ่อระวังให้ดีระวังเด้อ อีแม่อีพ่อเอยSOLO:เด็กไทยเมื่อหลายปีก่อนมีข่าวกระฉ่อนกินดินเขาเล่ามาให้ได้ยินอยู่กาฬสินธุ์อึดอยากเป็นเด็กไม่เหมือนผู้ใหญ่ยังเจริญวัยกินมากเนื้อ นม อย่าให้ขาดปากอดๆ อยากๆ จะไม่โตSOLO:* นมเ……

คอร์ดกีตา เพลง นมหด

คอร์ดกีต้า ง่ายๆ คอร์ดกีตา เพลง นมหด

เนื้อร้อง คอร์ดกีตา เพลง นมหด

เนื้อร้อง เพลง นมหด** พี่เอย น้องเอย
ค้างคาวขโมยกินกล้วย
มนุษย์เฮงซวยกินนม
นมเด็กชั้นประถม
จับมือใครดม จับมือใครหนอ
มันโกงเด็กได้ลงคอ
อีแม่ อีพ่อระวังให้ดี
ระวังเด้อ อีแม่อีพ่อเอย
SOLO:เด็กไทยเมื่อหลายปีก่อน
มีข่าวกระฉ่อนกินดิน
เขาเล่ามาให้ได้ยิน
อยู่กาฬสินธุ์อึดอยาก
เป็นเด็กไม่เหมือนผู้ใหญ่
ยังเจริญวัยกินมาก
เนื้อ นม อย่าให้ขาดปาก
อดๆ อยากๆ จะไม่โต
SOLO:* นมเล็ก นมกลาง นมใหญ่
ลิตรละเท่าไรใครได้เสีย
นมยาย นมแม่ นมเมีย
จะชมจะเชียร์ตามสบาย
นายกต้องลุยให้เละ
ต้องไล่ต้องเตะทั้งเล็กใหญ่
ปราบมันให้สิ้นซากไป
ไอ้ตัวกินไก่ ผู้รายกินนม
SOLO: (2 ครั้ง)พี่เอย น้องเอย
เด็กไทยในคืนวันนี้
มีข่าวไม่ดีโดนดูด
บางวันต้องกินนมบูด
นมบูดมีแป้งปนนม
โครงการกินนมโรงเรียน
กินกันเหี้ยนเตียนหน้าตรม
เด็กๆ โดนยักยอกนม
สังคมทำไมใจดำ ใจดำ(ซ้ำ *)
SOLO:(16 ครั้ง)
(ซ้ำ *, *, **)

ผลงานเพลง คาราบาว (Carabao)

ฟังเพลง ออนไลน์ คอร์ดกีตา เพลง นมหด