คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง สู้คนในเมืองบ่ได้ – ภานุกร (panukorn)

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง สู้คนในเมืองบ่ได้

ฮู้ข่าวว่าเจ้าเปลี่ยนไป ไปมีป้อจายคนใหม่ที่รวยล้น ลืมแล้วก๋าลืมอ้ายคนจ๋น อิน้องหน้ามน ช่างลืมง่ายดาย อ้ายยังจำได้ว่าอินายสัญญา ว่าเมษาปี๋หน้าเฮาจะแต่งงานกั๋น ……

คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง สู้คนในเมืองบ่ได้

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง สู้คนในเมืองบ่ได้

เนื้อร้อง เพลง สู้คนในเมืองบ่ได้ฮู้ข่าวว่าเจ้าเปลี่ยนไป ไปมีป้อจายคนใหม่ที่รวยล้นลืมแล้วก๋าลืมอ้ายคนจ๋น อิน้องหน้ามน ช่างลืมง่ายดายอ้ายยังจำได้ว่าอินายสัญญา ว่าเมษาปี๋หน้าเฮาจะแต่งงานกั๋นจุ๊ฮื้ออ้ายดีใจ๋ตึ้งวัน ได้ข่าวจาวบ้าน ว่าอินาย นั้นเปลี่ยนไป๋ ตอบอ้ายบ่อได้ก้า ตี่เขาเล่ามามันบ่อใจ่เรื่องจริง อ้ายยังบ่อโดนทิ้ง ใจ่ก้าอินาง ตั๋วอ้ายฮับบ่อได้ เพราะหัวใจ๋อ้ายห้ามบ่อฟัง บ่อฮื้อกึดฮื้อหวัง เพราะอ้ายมันคนจ๋น ฮู้ดีว่าเป๋นจาวไร่ สู้บ่อได้ป่อจายที่รวยล้น ตั๋วอ้ายมันจ๋น สู้คนในเมืองบ่อได้

เจ้าของผลงานเพลง ภานุกร (panukorn)

ฟังเพลง online คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง สู้คนในเมืองบ่ได้