คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ เพลง เซาฮักบ่ได้ – บอย พนมไพร

คอร์ดกีต้าร์ เพลง เซาฮักบ่ได้

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าร์ เพลง เซาฮักบ่ได้

บ่จำแน่บ่ ว่าเฮาสองคนฮักกันส่ำได๋คำหวานบาดใจ ที่เจ้าเคยเว้าให้ฟังเจ้าลืมแล้วบ่ความหลัง ความฝันสิพา กันไปฮอดฝั่งมื้อนี้บ่มีน้องย่างนำ สิเฮ็ดจั่งได๋* ใจอ้ายสลาย เพราะคำว่าเฮาเลิกกันได้ยินคำนั้น ใจอ้ายเหี่ยลงขี้ดิน** ทุ่มเทความฮักให้เจ้าเบิดใจทุ่มเทความฮักที่มีให้ไปบ่อาจสิดึงรั้งใจน้องไว้ ให้เป็นคือเก่าถ้าเจ้าบ่ฮักก็บ่เป็นหยัง ถ้าน้องสิซังก……

คอร์ดกีต้าร์ เพลง เซาฮักบ่ได้

คอร์ดกีต้า ง่ายๆ คอร์ดกีต้าร์ เพลง เซาฮักบ่ได้

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าร์ เพลง เซาฮักบ่ได้

เนื้อ เพลง เซาฮักบ่ได้บ่จำแน่บ่ ว่าเฮาสองคนฮักกันส่ำได๋
คำหวานบาดใจ ที่เจ้าเคยเว้าให้ฟัง
เจ้าลืมแล้วบ่ความหลัง ความฝันสิพา กันไปฮอดฝั่ง
มื้อนี้บ่มีน้องย่างนำ สิเฮ็ดจั่งได๋* ใจอ้ายสลาย เพราะคำว่าเฮาเลิกกัน
ได้ยินคำนั้น ใจอ้ายเหี่ยลงขี้ดิน** ทุ่มเทความฮักให้เจ้าเบิดใจ
ทุ่มเทความฮักที่มีให้ไป
บ่อาจสิดึงรั้งใจน้องไว้ ให้เป็นคือเก่า
ถ้าเจ้าบ่ฮักก็บ่เป็นหยัง ถ้าน้องสิซังก็ซังโลดหล่า
ต่อให้เจ้าไล่อ้ายส่ำหมา กะเซาฮักบ่ได้ก็ฮู้โตอยู่ ว่าอ้ายบ่คู่ควรเจ้า
บ่ดีซำเขาคนที่เจ้าให้ใจ
เฮ็ดดีให้ล้มให้ตาย คนบ่แมนมันก็คือบ่ใช่
ขอยอมยกห้องหัวใจให้เขาไปครอง(*,**)ถ้าเจ้าบ่ฮัก ก็บ่เป็นหยัง ถ้าน้องสิซัง ก็ซังโลดหล่า
ต่อให้เจ้าไล่อ้ายส่ำหมา กะเซาฮักบ่ได้
ต่อให้เจ้าไล่อ้ายส่ำหมา กะเซาฮักบ่ได้

ผลงานเพลง บอย พนมไพร

ฟังเพลง สบายๆ คอร์ดกีต้าร์ เพลง เซาฮักบ่ได้

, , , , , , ,