คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง รางวัลแด่คนช่างฝัน – จรัล มโนเพ็ชร

คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง รางวัลแด่คนช่างฝัน

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง รางวัลแด่คนช่างฝัน

: อย่ากลับคืนคำ เมื่อเธอย้ำสัญญา อย่าเปลี่ยนวาจาเมื่อเวลาแปรเปลี่ยนไป ให้เธอหมายมั่นคง แล้วอย่าหลงไปเชื่อใคร เดินทางไปอย่าหวั่นไหวใครขวางกั้น ……

คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง รางวัลแด่คนช่างฝัน

คอร์ดกีต้า ง่ายๆ คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง รางวัลแด่คนช่างฝัน

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง รางวัลแด่คนช่างฝัน

เนื้อร้อง เพลง รางวัลแด่คนช่างฝันเนื้อร้อง เพลง รางวัลแด่คนช่างฝัน :อย่ากลับคืนคำ เมื่อเธอย้ำสัญญา อย่าเปลี่ยนวาจาเมื่อเวลาแปรเปลี่ยนไปให้เธอหมายมั่นคง แล้วอย่าหลงไปเชื่อใครเดินทางไปอย่าหวั่นไหวใครขวางกั้น***มีดวงตะวัน ส่องเป็นแสงสีทองกระจ่างครรลองให้ใฝ่ปองและสร้างสรรคเมื่อดอกไม้แย้มบาน ให้คนหาญสู้ไม่หวั่นคือรางวัล แด่ความฝันอันยิ่งใหญ่ ให้เธอ*บนทางเดินที่มีขวากหนาม ถ้าเธอคร้าม ถอยไปฉันคงเก้อฉันยังพร้อมช่วยเธอเสมอ เพียงตัวเธอ ไม่หนีไปเสียก่อน**จะปลอบดวงใจให้เธอหายร้าวรานจะเป็นสะพานให้เธอเดินไปแน่นอนจะเป็นสายน้ำเย็นดับกระหายยามโหยอ่อนคอยอวยพรให้เธอสมดังหวังได้ นิรันดร์Instru :ซ้ำ( * , ** , *** )

รวมผลงานเพลง จรัล มโนเพ็ชร

ฟังเพลงสด คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง รางวัลแด่คนช่างฝัน

, , , , , , ,