คอร์ดเพลง คอร์ด เพลง เล็กเคียวร็อคอะโลน – คาราบาว (Carabao)

คอร์ด เพลง เล็กเคียวร็อคอะโลน

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ด เพลง เล็กเคียวร็อคอะโลน

INTRO: ** เป็นอะไรก็เป็นได้ เล็กเคียวไม่อยากเป็น เล่นอะไรก็เล่นได้ เล็กเคียวไม่อยากเล่น ร้องอะไรก็ร้องได้ แต่เล็กเคียวเขาอยากร้อง ร้องแต่เพลงร็อก ร้องแต่เพลงร็อก ร้องแต่เพลงร็อก ร……

คอร์ด เพลง เล็กเคียวร็อคอะโลน

คอร์ดกีต้า ง่ายๆ คอร์ด เพลง เล็กเคียวร็อคอะโลน

เนื้อร้อง คอร์ด เพลง เล็กเคียวร็อคอะโลน

เนื้อร้อง เพลง เล็กเคียวร็อคอะโลนINTRO:** เป็นอะไรก็เป็นได้ เล็กเคียวไม่อยากเป็น เล่นอะไรก็เล่นได้ เล็กเคียวไม่อยากเล่น ร้องอะไรก็ร้องได้ แต่เล็กเคียวเขาอยากร้อง ร้องแต่เพลงร็อก ร้องแต่เพลงร็อก ร้องแต่เพลงร็อก ร้องแต่เพลงร็อก(ดนตรี) คุยอะไรก็คุยได้ เล็กเคียวไม่อยากคุย ทำอะไรก็ทำได้ เล็กเคียวไม่อยากทำ ร้องอะไรก็ร้องได้ แต่เล็กเคียวเขาอยากร้อง ร้องแต่เพลงร็อก ร้องแต่เพลงร็อก ร้องแต่เพลงร็อก ร้องแต่เพลงร็อก เพลงร็อกลูกเดียว เพลงร็อกลูกเดียว เพลงร็อกลูกเดียว (ดนตรี)* เพลงร็อกลูกเดียว เล็กเคียวอยากเล่น กีต้าร์ตัวเดียว เล็กเคียวเล่นร็อก เพลงร็อกลูกเดียว เล็กเคียวชอบร็อก เล่นกับริทึ่มบ๊อก เล็กเคียวร็อกอะโลน (ดนตรี) (ซ้ำ * **) เพลงร็อกเล็กเคียว (ร้อง…แต่เพลงร็อก) เพลงร็อกเล็กเคียว (ร้อง…แต่เพลงร็อก) เพลงร็อกเล็กเคียว (ร้อง…แต่เพลงร็อก) เพลงร็อกเล็กเคียว (ร้อง…แต่เพลงร็อก) เพลงร็อกเล็กเคียว………. (ดนตรี)

รวมผลงานเพลง คาราบาว (Carabao)

ฟังเพลง คอร์ด เพลง เล็กเคียวร็อคอะโลน

, , ,