คอร์ดเพลง คอร์ดกีตา เพลง พี่มีแต่ให้ – ไท ธนาวุฒิ

คอร์ดกีตา เพลง พี่มีแต่ให้

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีตา เพลง พี่มีแต่ให้

: พี่ คนนี้ นั้นมีแต่ให้เจ้าไฉน ไม่เคยให้พี่ อยากได้อะไรหาให้ ทันที ให้เจ้ามากอย่างนี้ไม่ดีอีกหรือ แม่คุณ พี่ คนนี้นันมีแต่ให้ เจ้าไฉน เห็นพี่เป็นหุ่น เจ้าได้กำไรรู้ไหมใคร ขาดทุน ……

คอร์ดกีตา เพลง พี่มีแต่ให้

คอร์ดกีต้า ง่ายๆ คอร์ดกีตา เพลง พี่มีแต่ให้

เนื้อร้อง คอร์ดกีตา เพลง พี่มีแต่ให้

เนื้อ เพลง พี่มีแต่ให้เนื้อ เพลง พี่มีแต่ให้:พี่ คนนี้ นั้นมีแต่ให้เจ้าไฉน ไม่เคยให้พี่อยากได้อะไรหาให้ ทันทีให้เจ้ามากอย่างนี้ไม่ดีอีกหรือ แม่คุณพี่ คนนี้นันมีแต่ให้ เจ้าไฉน เห็นพี่เป็นหุ่นเจ้าได้กำไรรู้ไหมใคร ขาดทุนดอกเบี้ยความรัก สิ้นสูญต้นทุนรัก ก็ไม่เห็น*ทำ เหมือนพี่ ไม่มีหัวใจใคร นะใครที่ช้ำไม่เป็นให้เจ้าหมดแล้วพี่ไม่แคล้ว ต้องลำเค็ญหรือเป็นกรรมของเราคอยเฝ้าราวี**พี่ คนนี้นั้นมีแต่ให้ เจ้าวันไหนเจ้าจะให้พี่ให้ความจริงใจให้ความรัก พี่บ้างซิให้เจ้ามาก อย่างนี้ให้พี่ ไม่ได้เชียวหรือดนตรี :(ซ้ำ *,**)ดนตรี:

ผลงานเพลง ไท ธนาวุฒิ

ฟังเพลงออนไลน์ คอร์ดกีตา เพลง พี่มีแต่ให้

, , , , , , ,