คอร์ดเพลง คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง ไม่ตอบได้ไหม – แบล็คเฮด (Blackhead)

คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง ไม่ตอบได้ไหม

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง ไม่ตอบได้ไหม

LKH ไม่ตอบได้ไหมอาจมีบางคำที่เธอนั้นต้องการอยากให้ยืนยันว่าเรานั้นจะรักกันตลอดไปแต่ความเป็นจริงที่ตัวฉันเข้าใจอาจจะฟังไม่สวยงามอย่างนั้น*เหตุที่ฉันยังไม่ยอมบอกกับเธอให้มั่นใจก็เพราะฉันไม่รู้คำตอบว่าควรเป็นเช่นไร**อย่าทำให้ฉันต้องลำบากใจ อย่าทำให้ฉันต้องพูดออกไปกับคำถามที่เธอต้องการว่าเราจะรักกันนานเท่าไรแค่เพียงตอนนี้ฉันมีแค่เธอตราบเท……

คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง ไม่ตอบได้ไหม

คอร์ดกีต้า ง่ายๆ คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง ไม่ตอบได้ไหม

เนื้อร้อง คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง ไม่ตอบได้ไหม

เนื้อร้อง เพลง ไม่ตอบได้ไหมLKH ไม่ตอบได้ไหมอาจมีบางคำที่เธอนั้นต้องการ
อยากให้ยืนยันว่าเรานั้นจะรักกันตลอดไป
แต่ความเป็นจริงที่ตัวฉันเข้าใจ
อาจจะฟังไม่สวยงามอย่างนั้น*เหตุที่ฉันยังไม่ยอมบอกกับเธอให้มั่นใจ
ก็เพราะฉันไม่รู้คำตอบว่าควรเป็นเช่นไร**อย่าทำให้ฉันต้องลำบากใจ
อย่าทำให้ฉันต้องพูดออกไป
กับคำถามที่เธอต้องการว่าเราจะรักกันนานเท่าไร
แค่เพียงตอนนี้ฉันมีแค่เธอ
ตราบเท่าชีวิตจะมอบให้ได้
แต่ถามอะไรจะรักกันนานแค่ไหน
ไม่ตอบได้ไหมเธอหากโชคชะตาพาให้ฉันพบเธอ
ก็ภาวนาให้เราได้เจอรักจริงตลอดไป
แต่หากชะตาเปลี่ยนให้รักร้างไกล
สุดก็คงจำต้องยอมไปอย่างนั้น(ซ้ำ *,**)

ศิลปิน แบล็คเฮด (Blackhead)

ฟังเพลงออนไลน์ คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง ไม่ตอบได้ไหม

, , , , , , ,