คอร์ดเพลง คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง ความทรงจำ – แบล็คเฮด (Blackhead)

คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง ความทรงจำ

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง ความทรงจำ

หากไม่ได้พบไม่เคยมีเธออยู่คงไม่รู้คงไม่ฝังใจหากไม่ได้รักที่เธอเคยให้ไว้คงไม่รัก รักคนที่ทิ้งไปความทรงจำเก็บและย้ำเตือนอยู่นานเพียงใดก็ยังคงนึกถึงใช่ว่าจะหมายให้เธอนั้นคืนกลับแค่เพียงได้รักแม้เธออยู่หนใดความทรงจำเก็บและย้ำเตือนอยู่นานเพียงใดก็ยังคงนึกถึงกับรักที่เราเคยร่วมทางถึงรักนั้นมันได้พ้นผ่านจะเก็บแต่สิ่งที่ดีในวันนั้นและจะอยู่ก……

คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง ความทรงจำ

คอร์ดกีต้า ง่ายๆ คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง ความทรงจำ

เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง ความทรงจำ

เนื้อร้อง เพลง ความทรงจำหากไม่ได้พบไม่เคยมีเธออยู่
คงไม่รู้คงไม่ฝังใจ
หากไม่ได้รักที่เธอเคยให้ไว้
คงไม่รัก รักคนที่ทิ้งไป
ความทรงจำเก็บและย้ำเตือนอยู่
นานเพียงใดก็ยังคงนึกถึงใช่ว่าจะหมายให้เธอนั้นคืนกลับ
แค่เพียงได้รักแม้เธออยู่หนใด
ความทรงจำเก็บและย้ำเตือนอยู่
นานเพียงใดก็ยังคงนึกถึงกับรักที่เราเคยร่วมทาง
ถึงรักนั้นมันได้พ้นผ่าน
จะเก็บแต่สิ่งที่ดีในวันนั้น
และจะอยู่กับสิ่งที่มีในวันนี้ขอเพียงเท่านี้ แม้ยังคิดไกลจะมี ก็แค่หวัง
และท้ายสุดนี้ ก็ขอให้ความสุขนี้ อยู่กับเธอหากไม่ได้พบไม่เคยมีเธออยู่
อยากให้รู้แม้ไม่มีเธอ
ความทรงจำครานั้นไม่เคยจางหาย

ผลงานเพลง แบล็คเฮด (Blackhead)

ฟังเพลงใหม่ คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง ความทรงจำ

, , , , , , ,