คอร์ดเพลง คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง ไข่หงส์ – ซีเปีย (Sepia)

คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง ไข่หงส์

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง ไข่หงส์

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณ เมื่องจิ๋มบิ๋ม โอย… : (16 times)นมนานมามีราชาองค์หนึ่ง โปรดเสวยกระยาหารอันโอชะนานาครองแดนดินลำน้ำกว้างใหญ่ ต้องประสงค์สิ่งใดๆก็ได้มามาวันหนึ่งมีบึงน้ำเมืองใหญ่ สัตว์อะไรไข่เอาไว้ข้างเขตสีมาองค์ราชาก้มลงคว้าไข่ ……

คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง ไข่หงส์

คอร์ดกีต้า ง่ายๆ คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง ไข่หงส์

เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง ไข่หงส์

เนื้อร้อง เพลง ไข่หงส์กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว
ณ เมื่องจิ๋มบิ๋ม โอย…เนื้อร้อง เพลง ไข่หงส์ : (16 times)นมนานมามีราชาองค์หนึ่งโปรดเสวยกระยาหารอันโอชะนานาครองแดนดินลำน้ำกว้างใหญ่ต้องประสงค์สิ่งใดๆก็ได้มามาวันหนึ่งมีบึงน้ำเมืองใหญ่สัตว์อะไรไข่เอาไว้ข้างเขตสีมาองค์ราชาก้มลงคว้าไข่ไข่อะไรมหาดเล็กตอบข้ามาซิ* (ไข่+++)มหาดเล็กทูลตอบ (ไข่+++)องค์ราชาทรงชอบ (ไข่+++)มหาดเล็กทูลตอบว่า (ไข่+++) …เย้เอ้า! นานๆ วันในอาหารมีไข่ท่องเอาไว้จดเอาไว้อาหารโปรดของราชาบรรณาการในพานเสวยต้องมีไข่ว่าใครๆ ถวายไข่พระราชานานๆไปไข่ก็หายไปหมดเลยต้องอดอาหารโปรดของท่านราชาองค์ราชาเปิดฝาดูไข่หายไปไหนเนี่ยมหาดเล็กตอบข้ามาสิ(ซ้ำ *)
(ดนตรี) (11 times)จนนานนมนางสนมคนหนึ่งได้เกิดนึกถึงสิ่งที่เหมือนไข่พระราชาลงมือทำนวดแป้งขยำทำไข่ทำให้ดูคล้ายกับไข่ที่ของพระราชาวางไว้ในพานเอาของหวานมีไข่นำเข้าถวายใต้เบื้องบาทพระราชาองค์ราชาก้มลงคว้าเอาไข่ไข่อะไรนางสนมตอบข้ามาหน่อย(ไข่+++)นางสนมทูลตอบ (ไข่+++)พระราชาทรงชอบ (ไข่+++)นางสนมทูลตอบว่า (ไข่+++)พระราชาทรงชอบ (ไข่+++)ไข่+++ เอ้าไข่+++ ไข่+++ไข่+++ ไข่+++ ไข่+++

ผลงานเพลง ซีเปีย (Sepia)

ฟังเพลงฟรี คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง ไข่หงส์

, , , , , , ,