คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้า เพลง เขียนถึงคนบนฟ้า – พิง ลำพะเพริง

คอร์ดกีต้า เพลง เขียนถึงคนบนฟ้า

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้า เพลง เขียนถึงคนบนฟ้า

ตกลงเราเป็นอะไรกันจะหวานหรือขมที่ผ่านมาเป็นอะไรที่ลึกลับยากจะเจอที่ลึกคือเธอ ที่ลับอาจจะเป็นผมลึกออกอย่างนี้มีใครจะลงงมถึงเป็นปมจมลึกใครจะกล้า*และแล้วเธอเฉลยอยากพบอยากเปิดใจตกลงเราเป็นใครเป็นอะไรต้องเรียกหาเหมือนคนขัดใจมีอะไรต้องเจรจามีอะไรบอกมาจะขู่ก็ว่าไปไม่ตายหรอกนะถ้าจู่จะเลิกไป**ไม่น่าใช่รักเพราะมันไม่ยักเจ็บคิดไปก็แปลกๆเพราะถ้าแยก……

คอร์ดกีต้า เพลง เขียนถึงคนบนฟ้า

คอร์ดกีต้า ง่ายๆ คอร์ดกีต้า เพลง เขียนถึงคนบนฟ้า

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้า เพลง เขียนถึงคนบนฟ้า

เนื้อร้อง เพลง เขียนถึงคนบนฟ้าตกลงเราเป็นอะไรกัน
จะหวานหรือขมที่ผ่านมา
เป็นอะไรที่ลึกลับยากจะเจอ
ที่ลึกคือเธอ ที่ลับอาจจะเป็นผม
ลึกออกอย่างนี้มีใครจะลงงม
ถึงเป็นปมจมลึกใครจะกล้า
*และแล้วเธอเฉลยอยากพบอยากเปิดใจ
ตกลงเราเป็นใครเป็นอะไรต้องเรียกหา
เหมือนคนขัดใจมีอะไรต้องเจรจา
มีอะไรบอกมาจะขู่ก็ว่าไป
ไม่ตายหรอกนะถ้าจู่จะเลิกไป
**ไม่น่าใช่รักเพราะมันไม่ยักเจ็บ
คิดไปก็แปลกๆเพราะถ้าแยกน่าจะเจ็บ
ไม่น่าใช่รัก ไม่ยักเจ็บตรงหัวใจ
ไม่น่าใช่รัก ไม่ยักกะเจ็บ
ถ้าเธอทิ้งผมไป แต่เอาอย่างนี้ดีไหม
ผมขอไปด้วยคน
(ซ้ำ *,**)

ศิลปิน พิง ลำพะเพริง

ฟังเพลง ยูทูป คอร์ดกีต้า เพลง เขียนถึงคนบนฟ้า

, , , , , , ,