คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง กรรณิการ์ – ยงยุทธ ด้ามขวาน

คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง กรรณิการ์

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง กรรณิการ์

เธอคือความหวัง ของพ่อแม่ กรรณิการ์นี้แปล ดอกไม้ขาวสาวบริสุทธิ์ ยังผุดผ่อง สั่คนพี่น้องซนกว่าใคร..ใครเธอคือความหมายของชายในฝัน เธอคือน้องฉันที่ห่วงหนักหนาใช่ภาพมายาที่บังหน้าหลงหลอก ไปเรียนบางกอกแล้วต้องกลับมากรรณิการ์ โอ้ กรรณิการ์ กรรณิการ์ โอ้ กรรณิการ์ลาทุกทุกคนไปเรียนต่อ บอกคุณแม่พ่อจะกลับมา ใช้ทุนรัฐบาลไปศึกษาสองปีกลับมารับหน้าที่ครู *เ……

คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง กรรณิการ์

คอร์ดกีต้า ง่ายๆ คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง กรรณิการ์

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง กรรณิการ์

เนื้อร้อง เพลง กรรณิการ์เธอคือความหวัง ของพ่อแม่ กรรณิการ์นี้แปล ดอกไม้ขาว
สาวบริสุทธิ์ ยังผุดผ่อง สั่คนพี่น้องซนกว่าใคร..ใคร
เธอคือความหมายของชายในฝัน เธอคือน้องฉันที่ห่วงหนักหนา
ใช่ภาพมายาที่บังหน้าหลงหลอก ไปเรียนบางกอกแล้วต้องกลับมา
กรรณิการ์ โอ้ กรรณิการ์ กรรณิการ์ โอ้ กรรณิการ์
ลาทุกทุกคนไปเรียนต่อ บอกคุณแม่พ่อจะกลับมา ใช้ทุนรัฐบาลไปศึกษา
สองปีกลับมารับหน้าที่ครู
*เด็กน้อยคอยครูกรรณิการ์กลับ ปูชนีย์ไปลับไม่กลับมา
นี้คือผลพวกของการศึกษา ครูไม่กลับมารับหน้าที่ครู
**กรรณิการ์ โอ้ ครู กรรณิการ์ กรรณิการ์ โอ้ ครู กรรณิการ์
เด็กน้อย ถามครูหายไปไหน ครูใหญ่บอกโอนไปเป็นอาจารย์ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
มัธยมประชาบาลไม่มีตำแหน่ง(*,**)

เจ้าของผลงานเพลง ยงยุทธ ด้ามขวาน

ฟังเพลงฟรี คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง กรรณิการ์

, , , , , , ,