คอร์ดเพลง คอร์ดกี่ต้า เพลง 01-รักแฟน ห่วงชู้ เอ็นดูกิ๊ก – หลวงเอี้ยง เจษฎา บุญช่วย (Jessada)

คอร์ดกี่ต้า เพลง 01-รักแฟน ห่วงชู้ เอ็นดูกิ๊ก

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกี่ต้า เพลง 01-รักแฟน ห่วงชู้ เอ็นดูกิ๊ก

รักแฟน ห่วงชู้ เอ็นดูกิ๊กsolo/ * รักแฟน ห่วงชู้ เอ็นดูกิ๊ก ไม่เจ็บสักหิดไม่ผิดที่ไปรักใคร ผู้หญิงเจ้าชู้ ชายเจ้าชู้คงคู่กันได้ ไม่ผิดใช่หม้าย หญิงชายหลายใจเหมือนกัน ……

คอร์ดกี่ต้า เพลง 01-รักแฟน ห่วงชู้ เอ็นดูกิ๊ก

คอร์ดกีต้า ง่ายๆ คอร์ดกี่ต้า เพลง 01-รักแฟน ห่วงชู้ เอ็นดูกิ๊ก

เนื้อร้อง คอร์ดกี่ต้า เพลง 01-รักแฟน ห่วงชู้ เอ็นดูกิ๊ก

เนื้อร้อง เพลง 01-รักแฟน ห่วงชู้ เอ็นดูกิ๊กรักแฟน ห่วงชู้ เอ็นดูกิ๊ก
solo/* รักแฟน ห่วงชู้ เอ็นดูกิ๊ก ไม่เจ็บสักหิดไม่ผิดที่ไปรักใครผู้หญิงเจ้าชู้ ชายเจ้าชู้คงคู่กันได้ ไม่ผิดใช่หม้าย หญิงชายหลายใจเหมือนกัน รักแฟน ห่วงชู้ เอ็นดูกิ๊ก บางคนว่าผิด และไม่ควรกระทำโบราณสอนไว้ หญิงชายห้ามนอกใจกัน เพราะผิดศีลธรรมจารีตประเพณี ** หลายแฟน หลายชู้ หลายกิ๊ก ไม่เห็นผิดสักหิด ที่มีกิ๊กแฟนชู้มากมายเทคโนโลยี ก้าวล้ำนำสมัย มือถือมากมาย อินเตอร์เน็ตก็ได้ ไว้นัดพบกัน(ซ้ำ *) solo/(ซ้ำ *,**)solo/

เจ้าของผลงานเพลง หลวงเอี้ยง เจษฎา บุญช่วย (Jessada)

ฟังเพลง คอร์ดกี่ต้า เพลง 01-รักแฟน ห่วงชู้ เอ็นดูกิ๊ก