คอร์ดเพลง คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง ส่องกระจก – ปั่น ไพบูลย์เกียรติ

คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง ส่องกระจก

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง ส่องกระจก

ก็ไม่รู้ว่าทำอะไรผิดชีวิตจึงได้เป็นอย่างนี้มีรัก แล้วต้องปวดใจทุกทีไม่เคยจะสุข จะสมใจเรามีอะไรที่มันผิดแปลกแตกต่างจากคนอื่นทั่วไปรักใครเมื่อไร กลับต้องมาเสียใจเมื่อนั้น*ส่องกระจกดูเงา เงาของตัวเองแต่จะดูอย่างไร ไม่เคยเข้าใจว่าเรามีอะไร ที่มันไม่เหมือนใครถึงทำให้เรา เป็นอย่างนี้ครั้งที่แล้ว ใจมันยังเจ็บเจ็บจากการถูกคนทำร้ายมาครั้งนี้……

คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง ส่องกระจก

คอร์ดกีต้า ง่ายๆ คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง ส่องกระจก

เนื้อร้อง คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง ส่องกระจก

เนื้อร้อง เพลง ส่องกระจกก็ไม่รู้ว่าทำอะไรผิด
ชีวิตจึงได้เป็นอย่างนี้
มีรัก แล้วต้องปวดใจทุกที
ไม่เคยจะสุข จะสมใจ
เรามีอะไรที่มันผิดแปลก
แตกต่างจากคนอื่นทั่วไป
รักใครเมื่อไร กลับต้องมาเสียใจเมื่อนั้น*ส่องกระจกดูเงา เงาของตัวเอง
แต่จะดูอย่างไร ไม่เคยเข้าใจ
ว่าเรามีอะไร ที่มันไม่เหมือนใคร
ถึงทำให้เรา เป็นอย่างนี้ครั้งที่แล้ว ใจมันยังเจ็บ
เจ็บจากการถูกคนทำร้าย
มาครั้งนี้ตั้งใจจะมีรักใหม่
ช่วยคลายให้เจ็บ มันลดลง
เพียรทำความดี ไม่เคยปริปาก
ก็อยากให้รักอยู่มั่นคง
แต่แล้วมันก็จบ แต่แล้วก็เหมือนเดิมอีกครั้ง(*)พอ พอกันซะที เห็นทีจะเจ็บอีกไม่ไหว
คงจะพอ ไม่รักใครๆ
ให้ใจมันเจ็บอีกแล้ว(*)(*,*)

ผลงานเพลง ปั่น ไพบูลย์เกียรติ

Related Posts

ฟังเพลงออนไลน์ คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง ส่องกระจก

, , , , , , ,