คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง Lady in the rain – โก้ เศกพล อุ่นสำราญ (Mr.Saxman)

คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง Lady in the rain

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง Lady in the rain

ในความเดียวดาย ที่มองไม่เห็นใคร ร้อนหนาวแค่ไหนก็ลำพัง ไม่มีใครเลย จะคอยรับฟัง ทุกครั้งที่ฉันว้าวุ่นใจ และในบางเวลา ก็มีที่ฝนพรำ เหมือนฟ้ายิ่งซ้ำให้ช้ำใจ เปียกปอนคนเดียว ไม่มีใครข้างกาย ใจที่เดียวดายก็ยิ่งเหงา *มันเปลี……

คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง Lady in the rain

คอร์ดกีต้า ง่ายๆ คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง Lady in the rain

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง Lady in the rain

เนื้อร้อง เพลง Lady in the rain ในความเดียวดาย ที่มองไม่เห็นใครร้อนหนาวแค่ไหนก็ลำพังไม่มีใครเลย จะคอยรับฟังทุกครั้งที่ฉันว้าวุ่นใจและในบางเวลา ก็มีที่ฝนพรำเหมือนฟ้ายิ่งซ้ำให้ช้ำใจเปียกปอนคนเดียว ไม่มีใครข้างกายใจที่เดียวดายก็ยิ่งเหงา *มันเปลี่ยนไป เมื่อฉันได้พบเธอคงเป็นตัวเธอที่ใจฉันเฝ้ารอ **เธอคือคน คนเดียวในสายฝนเปลี่ยนแปลงวันที่ฟ้ามืดมน ให้พบความสดใสเธอคือคน คนเดียวที่ฉันรู้หากวันใดฉันท้อ…ใจจะมีเธอเพียงเท่านั้น เคียงข้างไป ขอบคุณวันเวลา ที่พาเราพบกันชีวิตของฉันได้เริ่มใหม่จากเดินคนเดียว กลับมีเธอข้างกายใจที่เดียวดายก็ไม่เหงา มีแค่เธอเพียงผู้เดียวที่จริงใจและยืนเคียงข้างฉันและก็จะมีเพียงแค่เธอที่จะเป็นคนสำคัญ ที่อยู่ในใจฉัน…จากนี้ไป
(ซ้ำ*/**/**)

เจ้าของผลงานเพลง โก้ เศกพล อุ่นสำราญ (Mr.Saxman)

ฟังเพลง ออนไลน์ คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง Lady in the rain

, , , , , , ,