คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง จิ๊กโก๋กลับใจ – โซโลแมน (Soloman)

คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง จิ๊กโก๋กลับใจ

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง จิ๊กโก๋กลับใจ

บ่เคยเป็นคนดีให้เหนบ่เคยเป็นคือใจเจ้าหวังหย่างหลงหย่างวนอยู่บนเส้นทางนักเลงบ่เคยฟังคำเจ้าที่เตือนเอาแต่หมู่แต่เพื่อนเป็นใหญ่ก่อเรื่องวุ่นวายเลวร้ายเอาไว้มากมาย(*)(**)มามื้อนี้ฮู้โตกะสายเกือนไปจิ๊กโกกลับใจบ่มีวามหมาย บ่มีผู่ใด๋ย่อมรับดีให้ตายปานใด๋ไผ๋ก็คงบ่เชื่อดีให้ตายปานใด๋เจ้าก็คงบ่เชื่อว่าเสืออย่างอ้ายสิกลับใจ…บ่มีใผ๋มาเชื่อกะช่างบ่……

คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง จิ๊กโก๋กลับใจ

คอร์ดเพลงง่ายๆ คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง จิ๊กโก๋กลับใจ

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง จิ๊กโก๋กลับใจ

เนื้อร้อง เพลง จิ๊กโก๋กลับใจบ่เคยเป็นคนดีให้เหนบ่เคยเป็นคือใจเจ้าหวัง
หย่างหลงหย่างวนอยู่บนเส้นทางนักเลง
บ่เคยฟังคำเจ้าที่เตือนเอาแต่หมู่แต่เพื่อนเป็นใหญ่
ก่อเรื่องวุ่นวายเลวร้ายเอาไว้มากมาย
(*)(**)มามื้อนี้ฮู้โตกะสายเกือนไป
จิ๊กโกกลับใจบ่มีวามหมาย บ่มีผู่ใด๋ย่อมรับ
ดีให้ตายปานใด๋ไผ๋ก็คงบ่เชื่อ
ดีให้ตายปานใด๋เจ้าก็คงบ่เชื่อ
ว่าเสืออย่างอ้ายสิกลับใจ…
บ่มีใผ๋มาเชื่อกะช่างบ่ได้หวังบ่ยึดบ่สน
เมื่อนี้ต้องการให้เจ้าคนเดียวเข้าใจ
บ่ได้มาเพื่อฟึ้นความหลัง
บ่ได้หวังให้เจ้ากลับมา
อ้ายฮู้อ้ายเลวหนักหนาขอไปตามทาง..(*)(**)(ผมก็ไม่รู้เขียนถูกหรือป่าวนะคับถ้าไม่ถูกก็แก้ให้ทีนะคับ)เพลงนี้โดนสุดๆๆคับพี่น้องชอบมาก

ศิลปิน โซโลแมน (Soloman)

ฟังเพลงใหม่ คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง จิ๊กโก๋กลับใจ

, , , , , , ,