คอร์ดเพลง คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง เกิดมาเพื่อรักเธอ (Ost. ข้าบดินทร์) – ปุ้ย ดวงพร

คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง เกิดมาเพื่อรักเธอ (Ost. ข้าบดินทร์)

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง เกิดมาเพื่อรักเธอ (Ost. ข้าบดินทร์)

อยากบอกเธอ เหลือเกินฉันรักเธอ และรัก ทั้งหัวใจที่มีอยากดูแล ตัวเธอให้ดีชีวิตฉันที่มี ก็เพื่อเธอเท่านั้นอยากให้เธอ มั่นใจทั้งหัวใจ ของฉัน นั้นสร้างมาเพื่อเธอและเกิดมา ก็เพื่อรักเธอ ทุ่มเทให้กับเธอเพื่อเธอเพียงผู้เดียว เพื่อเธอตลอดไป* แต่บางครั้ง ฉันกลัวเสียเธอไปให้กับเขา ฉันคงใจแตกสลายแต่ใจหาย ทุกครั้งไป เมื่อเห็นเธออยู่กับเขาเห็นเธอคุย……

คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง เกิดมาเพื่อรักเธอ (Ost. ข้าบดินทร์)

คอร์ดเพลงง่ายๆ คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง เกิดมาเพื่อรักเธอ (Ost. ข้าบดินทร์)

เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง เกิดมาเพื่อรักเธอ (Ost. ข้าบดินทร์)

เนื้อ เพลง เกิดมาเพื่อรักเธอ (Ost. ข้าบดินทร์)อยากบอกเธอ เหลือเกิน
ฉันรักเธอ และรัก ทั้งหัวใจที่มี
อยากดูแล ตัวเธอให้ดี
ชีวิตฉันที่มี ก็เพื่อเธอเท่านั้นอยากให้เธอ มั่นใจ
ทั้งหัวใจ ของฉัน นั้นสร้างมาเพื่อเธอ
และเกิดมา ก็เพื่อรักเธอ ทุ่มเทให้กับเธอ
เพื่อเธอเพียงผู้เดียว เพื่อเธอตลอดไป* แต่บางครั้ง ฉันกลัว
เสียเธอไปให้กับเขา ฉันคงใจแตกสลาย
แต่ใจหาย ทุกครั้งไป เมื่อเห็นเธออยู่กับเขา
เห็นเธอคุยอยู่กับเขา แทบขาดใจอยากให้เธอ เชื่อใจ
ฉันทุ่มเท ความรัก ให้เธอเพียงเท่านั้น
จะมั่นคง ไม่มีไหวหวั่น
รักแท้ในใจฉัน มันมีให้กับเธอ เพื่อเธอตลอดไป(*)ฉันหวาดกลัว แทบขาดใจ

ศิลปิน ปุ้ย ดวงพร

ฟังเพลง ยูทูป คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง เกิดมาเพื่อรักเธอ (Ost. ข้าบดินทร์)