คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง เราสามคน – อิทธิ พลางกูร

คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง เราสามคน

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง เราสามคน

: {3time} {2time} d/ * ฉันคนหนึ่ง เธอคนหนึ่ง เขาคนหนึ่ง เราสามคน แล้วคนหนึ่ง รักคนหนึ่ง เหลือคนหนึ่ง อยู่เพื่อใคร * จนใจพูดไม่ออก ไม่มีใครมีทางอ……

คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง เราสามคน

คอร์ดเพลงง่ายๆ คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง เราสามคน

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง เราสามคน

เนื้อร้อง เพลง เราสามคนเนื้อร้อง เพลง เราสามคน: {3time} {2time} d/* ฉันคนหนึ่ง เธอคนหนึ่งเขาคนหนึ่ง เราสามคนแล้วคนหนึ่ง รักคนหนึ่งเหลือคนหนึ่ง อยู่เพื่อใคร* จนใจพูดไม่ออก ไม่มีใครมีทางออก ฉีกเส้นทางสามทาง ออกจากกัน แยกใจไว้สองทาง จบความหลังไปเสียที {}เจ็บอย่างนี้ไม่มีต่อไปInstur: {2timr}{ซ้ำ*,**} *** คนหนึ่งเป็นเช่นดังเพื่อนตาย คนหนึ่งเป็นดังลมหายใจ ใจเจ้ากรรม เจ็บช้ำเท่าไร เราสามคน คงต้องมีใครเป็นฝ่ายไปInstru:{3time}{2time} {ซ้ำ **;***}{ซ้ำ* ,til fade}

ผลงานเพลง อิทธิ พลางกูร

Related Posts

ฟังเพลงสด คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง เราสามคน

, , , , , , ,