คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ เพลง หนาวลมที่เรณู – ดำรง วงศ์ทอง

คอร์ดกีต้าร์ เพลง หนาวลมที่เรณู

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าร์ เพลง หนาวลมที่เรณู

: เรณูนคร ถิ่นนี้ช่างมีมนต์ขลัง ได้พบนวลนาง ดั่งเหมือนต้องมนต์แน่นิ่ง น้องนุ่งซิ่นไหม ไว้ผมมวยสวยเพริศพริ้ง พี่รักเจ้าแล้วแท้จริง สาวเวียงพิงค์แห่……

คอร์ดกีต้าร์ เพลง หนาวลมที่เรณู

คอร์ดเพลงง่ายๆ คอร์ดกีต้าร์ เพลง หนาวลมที่เรณู

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าร์ เพลง หนาวลมที่เรณู

เนื้อร้อง เพลง หนาวลมที่เรณูเนื้อร้อง เพลง หนาวลมที่เรณู: เรณูนคร ถิ่นนี้ช่างมีมนต์ขลังได้พบนวลนาง ดั่งเหมือนต้องมนต์แน่นิ่งน้องนุ่งซิ่นไหม ไว้ผมมวยสวยเพริศพริ้งพี่รักเจ้าแล้วแท้จริงสาวเวียงพิงค์แห่งแดนอีสาน เราเคยสัมพันธ์ พลอดรักเมื่อคราหน้าหนาวคืนฟ้าสกาวเหน็บหนาวน้ำค้างเหนือนั่นเพราะได้เคียงน้อง ถึงต้องหนาวตายไม่หวาดหวั่นรุ่งสางต้องร้างไกลกันสุดหวั่นไหวก่อนลา ผ้าผวยร้อยผืน ไม่ชื่นเหมือนน้องอยู่ใกล้ดูดอุร้อยไห ไม่คลายหนาวได้หรอกหนาห่างน้อง พี่ต้องหนาวหนักอุรา คอยนับวันเวลาจะกลับมาอบไอรักเก่า * เย็นลมเหมันต์ ผ่านผันยิ่งพาสะท้อนโอ้น้องบังอร ก่อนนั้นเคยคลอเคียงเจ้าครั้งเที่ยวชมงาน พระธาตุพนมยามหน้าหนาวพี่ยังไม่ลืมนงเยาว์ โอ้แม่สาวเรณูดนตรี :(ซ้ำ * )ดนตรี :

ศิลปิน ดำรง วงศ์ทอง

ฟังเพลง ออนไลน์ คอร์ดกีต้าร์ เพลง หนาวลมที่เรณู

, , , , , , ,