คอร์ดเพลง คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง แลรักนิรันดร์กาล – ปู่จ๋าน ลองไมค์ (PMC)

คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง แลรักนิรันดร์กาล

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง แลรักนิรันดร์กาล

* แช่มช้อย โสภา โวหา ใดจะเปรยงดงาม เหลือเกิน ใจเพลิน เกินเอื้อนเอ่ยฝนยังคู่ฟ้า ปลายังคู่น้ำ น้องนางคนงามกู้อ้ายแต้กาฮักนักฮักหลาย มั่นหมายบ่โรยราเจ้าเป็นนางฟ้าหรือเทพธิดาบนดอยโอ้เจ้าหงส์ฟ้าแก้วตาดุจพลอยบ่ฮิ้อหลุดลอยให้ใครเชยชมดอกรักบ่ลอยลมก็สุขสมเหลือใด ผีเสื้อได้ดอมดมก็สุขล้นในหัวใจ** ไม่ได้ต้องการที่จะเป็นตำนานรักแต่ใจต้องการนักแค่เพีย……

คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง แลรักนิรันดร์กาล

คอร์ดเพลงง่ายๆ คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง แลรักนิรันดร์กาล

เนื้อร้อง คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง แลรักนิรันดร์กาล

เนื้อร้อง เพลง แลรักนิรันดร์กาล* แช่มช้อย โสภา โวหา ใดจะเปรย
งดงาม เหลือเกิน ใจเพลิน เกินเอื้อนเอ่ย
ฝนยังคู่ฟ้า ปลายังคู่น้ำ น้องนางคนงามกู้อ้ายแต้กา
ฮักนักฮักหลาย มั่นหมายบ่โรยรา
เจ้าเป็นนางฟ้าหรือเทพธิดาบนดอย
โอ้เจ้าหงส์ฟ้าแก้วตาดุจพลอย
บ่ฮิ้อหลุดลอยให้ใครเชยชม
ดอกรักบ่ลอยลมก็สุขสมเหลือใด
ผีเสื้อได้ดอมดมก็สุขล้นในหัวใจ** ไม่ได้ต้องการที่จะเป็นตำนานรัก
แต่ใจต้องการนักแค่เพียงได้รักเจ้าเนิ่นนาน
เมื่อได้พบพาบกับแม่นงคาญจึงสานรัก
กายใจพร้อมพลีภักดิ์เพื่อเพียงได้รักเจ้าเนิ่นนาน(พูด)
คำฮักน้อง กูปี้จักเอาไว้ในน้ำก็กลัวหนาว
จักเอาไว้พื้นอากาศกลางหาว
ก็กลัวหมอกเหมยซอนดาวลงมาคะลุม
จักเอาไปใส่ในวังข่วงคุ้ม ก็กลัวเจ้าปะใส่แล้วลู่เอาไป
ก็เลยเอาไว้ในอกในใจตัวชายปี้นี้ จักหื้อมันไห้อะฮิอะฮี้
ยามปี้นอนสะดุ้งตื่นเววา..(Rap)
ถ้าหากว่ารักฉันนี้ดุจดังดอกบัวที่ผลิบาน
ภายในฉันจึงสุขล้นเหมือนเจอมักผลเหมือนเจอนิพพาน
แม้เธอเป็นเจ้าเป็นนายฉันพร้อมพลีกายเป็นบริวาร
เป็นแสงสว่างท่ามกลางใจตนแม้ยามมืดมนต์ในอวตาร
หมู่ยักษ์หมู่มาร มิอาจยั่วยุให้หลงไหล
จักอยู่บำรุงทะนุจนชั่วอายุสงขัย
ถ้าหากประสงค์ไดที่เธอต้องการและเป็นเรื่องดี
ประสงค์นั้นฉันจะกระทำให้เป็นไปตามกรรมวิธี
บนบาทวิถี มีเธอให้เกี้ยวพา
งดงามกว่าแคว้นแดนใดที่พี่ได้ไปได้เที่ยวมา
มโนภาพไม่มีขุ่นแครงและเมื่อมีแสงกระทบตา
จึงเห็นตัวสูเจ้าเป็นเหมือนฮองเฮานั่งเกี้ยวมา
ถ้าหากว่ารักนี้มาค่ากว่าโภคทรัพย์
และมันยังหายากล้ำเหมือนเอดโพธิดำซ่อนในสำรับ
จึงหวงแหนและเก็บรักษาซะยิ่งกว่าม้าไพร่พลจอมทัพ
จะเก็บใว้ให้อยู่ในใจแม้วันเดือนเคลื่อนไปคณานับ(**,*,**)

ศิลปิน ปู่จ๋าน ลองไมค์ (PMC)

ฟังเพลง online คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง แลรักนิรันดร์กาล

, , , , , , ,