คอร์ดเพลง คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง Heartless – ค็อกเทล (Cocktail)

คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง Heartless

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง Heartless

ไร้หัวใจ เธอไม่เคยรับรู้เธอไม่ยอมเข้าใจเธอมองปัญหาของเธอ ว่าเป็นเรื่องใหญ่เธอไม่เคยมองใจของคนไม่รู้สึก ข้างในส่วนลึกของเธอทำด้วยอะไรมันถึงได้ด้านชา ไร้น้ำตาข้างในเธอไม่เคยสะเทือน** พูดอีกคำก็แรง พูดอีกคำก็แทงโลหิตเป็นสีแดง ไหลออกมาเป็นทางพูดอีกคำก็แรง พูดอีกคำก็แทงโลหิตเป็นสีแดง ไหลออกมาเป็นทางพูดอีกคำก็แรง พูดอีกคำก็แทงโลหิตเป็นสีแดง ……

คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง Heartless

คอร์ดเพลงง่ายๆ คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง Heartless

เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง Heartless

เนื้อร้อง เพลง Heartlessไร้หัวใจ เธอไม่เคยรับรู้เธอไม่ยอมเข้าใจ
เธอมองปัญหาของเธอ ว่าเป็นเรื่องใหญ่
เธอไม่เคยมองใจของคนไม่รู้สึก ข้างในส่วนลึกของเธอทำด้วยอะไร
มันถึงได้ด้านชา ไร้น้ำตาข้างใน
เธอไม่เคยสะเทือน** พูดอีกคำก็แรง พูดอีกคำก็แทง
โลหิตเป็นสีแดง ไหลออกมาเป็นทาง
พูดอีกคำก็แรง พูดอีกคำก็แทง
โลหิตเป็นสีแดง ไหลออกมาเป็นทาง
พูดอีกคำก็แรง พูดอีกคำก็แทง
โลหิตเป็นสีแดง ไหลออกมาเป็นทาง
พูดอีกคำก็แรง พูดอีกคำก็แทง
โลหิตเป็นสีแดง ไหลออกมาเป็นทางไร้หัวใจเธอ เธอมองความรักของฉันว่าเป็นเช่นไร
เธอจึงได้ขว้างปา ไร้น้ำตาหัวใจ
เธอมันคงไม่ใช่ของคนไม่รู้สึก ข้างในส่วนลึกของเธอทำด้วยอะไร
เธอถึงโหดร้าย เธอฆ่าฉันตายข้างใน
เธอไม่เคยมองเห็น(**)รักฉันอ่อนแอเกินจะทนไหว
หัวใจอ่อนแรงเกินกว่าใคร
เพราะฉันอ่อนแอเกินจะทนไหว
หัวใจอ่อนแรงเกินกว่าใคร
ไร้หัวใจ ไร้หัวใจ ไร้หัวใจ(**)พูดอีกคำก็แรง พูดอีกคำก็แทง
โลหิตเป็นสีแดง ไหลออกมาเป็นทาง
พูดอีกคำก็แรง พูดอีกคำก็แทง
โลหิตเป็นสีแดง ไหลออกมาเป็นทาง

ศิลปิน ค็อกเทล (Cocktail)

Related Posts

ฟังเพลงใหม่ คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง Heartless

, , , , , , ,