คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง วาสนาสั่งมาเจ็บ – สมบูรณ์ ปากไฟ

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง วาสนาสั่งมาเจ็บ

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง วาสนาสั่งมาเจ็บ

เมื่อวาสนาสั่งอ้ายมา น้ำตาใหลหล่นให้มาเป็นคนที่หมองหม่น บนความผิดหวังบ่เป็นหยังดอก อ้ายสิย่างออกจากใจนางเจียมตัวเจียมตนทุกอย่าง สวรรค์บ่เข้าข้างพี่คันพ้อคนดี อย่ารีรอ ฟ้าวไปโลดหล่าอย่ามาหัวซา คนเกิดมาอาภัพคนนี้อาจคงลำบาก หากเจ้าปักหลักอยู่กับพี่น้องสิซำบายกว่านี้ หากเจ้าเลือกทางดีย่างสวรรค์บ่ดัน ให้เฮาฮ่วมกันฮ่วมหอเพิ่นให้เอิกอ้ายมางอ มา……

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง วาสนาสั่งมาเจ็บ

คอร์ดเพลงง่ายๆ คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง วาสนาสั่งมาเจ็บ

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง วาสนาสั่งมาเจ็บ

เนื้อ เพลง วาสนาสั่งมาเจ็บเมื่อวาสนาสั่งอ้ายมา น้ำตาใหลหล่น
ให้มาเป็นคนที่หมองหม่น บนความผิดหวัง
บ่เป็นหยังดอก อ้ายสิย่างออกจากใจนาง
เจียมตัวเจียมตนทุกอย่าง สวรรค์บ่เข้าข้างพี่คันพ้อคนดี อย่ารีรอ ฟ้าวไปโลดหล่า
อย่ามาหัวซา คนเกิดมาอาภัพคนนี้
อาจคงลำบาก หากเจ้าปักหลักอยู่กับพี่
น้องสิซำบายกว่านี้ หากเจ้าเลือกทางดีย่างสวรรค์บ่ดัน ให้เฮาฮ่วมกันฮ่วมหอ
เพิ่นให้เอิกอ้ายมางอ มาพ้อกับความผิดหวัง
มีสิทธิ์แค่ฮัก แต่บ่ได้นอนเคียงนาง
จักมื้อต้องน้ำตาพัง สั่งกับหัวใจทุกคืนเมื่อวาสนาสั่งอ้ายมา น้ำตาไหลหลั่ง
กะบ่เป็นหยัง อ้ายสิสั่งหัวใจอย่าฝืน
ไปดีเด้อน้อง ซู้เจ้าของแฟนใหม่ผู้อื่น
แม้ต้องจำทนกล้ำกลืน ขอยืนสะอื้นอวยพรสวรรค์บ่ดัน ให้เฮาฮ่วมกันฮ่วมหอ
เพิ่นให้เอิกอ้ายมางอ มาพ้อกับความผิดหวัง
มีสิทธิ์แค่ฮัก แต่บ่ได้นอนเคียงนาง
จักมื้อต้องน้ำตาพัง สั่งกับหัวใจทุกคืนเมื่อวาสนาสั่งอ้ายมา น้ำตาไหลหลั่ง
กะบ่เป็นหยัง อ้ายสิสั่งหัวใจอย่าฝืน
ไปดีเด้อน้อง ซู้เจ้าของแฟนใหม่ผู้อื่น
แม้ต้องจำทนกล้ำกลืน ขอยืนสะอื้นอวยพร

เจ้าของผลงานเพลง สมบูรณ์ ปากไฟ

ฟังเพลงสด คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง วาสนาสั่งมาเจ็บ

, , , , ,